Wspieramy polskie sady

Projekt „Adoptuję Jabłonkę” dotarł do Kołudy Wielkiej wraz z harcerzami z Hufca ZHP Inowrocław. Drzewka upiększą naszą zakładową pasiekę.

http://adoptujejablonke.pl/

About Author: