Dyrekcja

Paweł Drzażdżewski

mgr Paweł Drzażdżewski

Dyrektor
Halina Bielińska

dr inż. Halina Bielińska

Z-ca Dyrektora
Kamila Kłos

dr inż. Kamila Kłos

p.o. Z-cy DyrektoraKierownik Fermy Gęsi
Aleksandra Owedyk

mgr Aleksandra Owedyk

Główny Księgowy