Dyrekcja

Doctor

mgr Paweł Drzażdżewski

Dyrektor
Doctor

dr inż. Halina Bielińska

Z-ca Dyrektora
Doctor

mgr Aleksandra Owedyk

Główny Księgowy