Oferta

Oferta

Handlowa

Sprzedaż gąsiąt od początku marca do końca sierpnia.
1. Pisklęta rodzicielskie gęsi Białej Kołudzkiej® w proporcji 1♂ :4♀, w okresie od początku marca do połowy czerwca.
2. Gąsięta do tuczu w okresie od początku marca do końca sierpnia.
3. Tuszki gęsie w okresie od czerwca do grudnia.

Upowszechnieniowa

1. Doradztwo i konsultacje indywidualne.
2. Szkolenia w zakresie chowu gęsi rodzicielskich i do tuczu, organizowane w Kołudzie Wielkiej lub w terenie.
3. Staże i praktyki zawodowe.
4. Praktyki uczniowskie.

OFERTA ZD Kołuda Wielka

Gęsi

Sprzedaż piskląt rodzicielskich i towarowych (tuczowych) gęsi Białej Kołudzkiej ® .

Kontakt: dr inż. Jakub Badowski
tel. 52-3582-778, 695-732-219
e-mail: kw_inkub@poczta.onet.pl

Sprzedaż tuczonych gęsi owsianych (żywiec, tuszki z podrobami).

Kontakt: dr inż. Kamila Kłos
tel. 52-3582-773, 603-929-991
e-mail: kamila.klos@koluda.com.pl

Zobacz więcej
OFERTA ZD Kołuda Wielka

Owce

Sprzedaż materiału hodowlanego (tryczki, maciorki) merynosa polskiego odmiany barwnej.

Sprzedaż jagniąt rzeźnych (żywiec), owiec dorosłych po selekcji (żywiec), wełny.

Kontakt: mgr inż. Rafał Zwierzyński
tel: 882-164-623 
e-mail: rafal.zwierzynski@izoo.krakow.pl

Zobacz więcej
OFERTA ZD Kołuda Wielka

SZGDW Dworzyska

Sprzedaż piskląt kaczych i gęsich ze stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych dla ferm towarowych i chowu przydomowego.

Kontakt: mgr inż. Jakub Kalisz
tel: 61-8170-225
e-mail: jakub.kalisz@koluda.com.pl

Zobacz więcej
OFERTA ZD Kołuda Wielka

Produkcja roślinna

Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego (zboża, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, słoma).

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Błachowiak
tel. 697-606-600
e-mail: krzysztof.blachowiak@koluda.com.pl

Zobacz więcej
OFERTA ZD Kołuda Wielka

Pszczoły w Kołudzie

Pasieka w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej ma pełnić funkcję edukacyjną. Ma służyć aktywnej edukacji wśród dzieci i młodzieży dotyczącej pszczół i ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. Pszczelarstwo to też wspaniałe hobby dla tych wszystkich, którzy interesują się ekologią.

Zobacz więcej
OFERTA ZD Kołuda Wielka

Inne

  • Usługi naukowo- badawcze, ekspertyzy, poradnictwo w zakresie technologii utrzymania i żywienia gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych oraz technologii lęgów, a także chowu owiec i przetwórstwa z wykorzystaniem mleka owczego.
  • Szkolenia, praktyki, staże dla absolwentów, studentów i uczniów szkół rolniczych.
  • Konferencje naukowe, popularno- naukowe i szkoleniowe dla zainteresowanych chowem i hodowlą gęsi, kaczek i owiec.
  • Wynajem sal konferencyjnych.
  • Ocena jakości jaj drobiu pod względem cech fizycznych i chemicznych.
  • Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa kaczek, z gęsi i kur.

Kontakt: sekretariat
tel: 52-3513-391
e-mail: koluda@izoo.krakow.pl

dr inż. Halina Bielińska
tel. 695-732-218

Zobacz więcej