Struktura organizacyjna

Kamila Kłos

dr inż. Kamila Kłos

Dyrektor ZakładuKierownik Fermy Gęsi
Aleksandra Owedyk

mgr Aleksandra Owedyk

Główny Księgowy
Joanna Finc

mgr Joanna Finc

Z-ca Głównego Księgowego
Krzysztof Błachowiak

mgr inż. Krzysztof Błachowiak

Kierownik Działu Produkcji Rolniczej
Rafał Zwierzyński

mgr inż. Rafał Zwierzyński

Kierownik Fermy Owiec
Jakub Badowski

dr inż. Jakub Badowski

Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi
Jakub Kalisz

mgr inż. Jakub Kalisz

Kierownik SZGDW w Dworzyskach
Anna Kawka-Polok

mgr Anna Kawka – Polok

Samodzielne Stanowisko ds. administracyjnych
Marta Błachowiak-Kwiatkowska

mgr Marta Błachowiak – Kwiatkowska

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac
Natalia Biłoszewska

inż. Natalia Biłoszewska

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Maciej Krzyżański

mgr inż. Maciej Krzyżański

Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż., obronnych i ochrony środowiska
Piotr Woźniak

mgr Piotr Woźniak

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, współpracy, gospodarki remontowej i substancji mieszkaniowej

Struktura organizacyjna