Inne oferty

OFERTA ZD Kołuda Wielka

Inne

  • Usługi naukowo- badawcze, ekspertyzy, poradnictwo w zakresie technologii utrzymania i żywienia gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych oraz technologii lęgów, a także chowu owiec i przetwórstwa z wykorzystaniem mleka owczego.
  • Szkolenia, praktyki, staże dla absolwentów, studentów i uczniów szkół rolniczych.
  • Konferencje naukowe, popularno- naukowe i szkoleniowe dla zainteresowanych chowem i hodowlą gęsi, kaczek i owiec.
  • Wynajem sal konferencyjnych.
  • Ocena jakości jaj drobiu pod względem cech fizycznych i chemicznych.
  • Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa kaczek, z gęsi i kur.

Kontakt: sekretariat
tel: 52-3513-391
e-mail: koluda@izoo.krakow.pl