Produkcja roślinna

Produkcja roślinna

Istotne znaczenie dla zakładu ma produkcja roślinna. Stanowi ona znaczące źródło dochodu oraz zapewnia bazę paszową dla gęsi i owiec.

Areał użytków rolnych wynosi 982 ha , z czego grunty orne wynoszą 938 ha. W większości są to grunty należące do II oraz III a i b klasy bonitacyjnej.

Ze względu na niskie opady deszczu, które wynoszą średnio za wielolecie 480 mm, większość gruntów jest obsiewana roślinami ozimymi, które zapewniają wyższe plony. W strukturze zasiewów pszenica ozima i jęczmień ozimy stanowią 45% , rzepak ozimy około 20% , buraki cukrowe 10 %, kukurydza na ziarno 10 % , bobowate około 6% oraz pastewne 9 %.

Agrotechnika poszczególnych upraw jest obecnie prowadzona z troską o zachowanie natury i jak najmniejszą ingerencję w otaczającą przyrodę. Z powodzeniem w uprawie roślin są wprowadzane preparaty biologiczne, które ograniczają stosowanie pestycydów i uaktywniają zasoby mineralne zawarte w ziemi. W uprawie w coraz większym zakresie wykorzystuje się nowe technologie rolnictwa precyzyjnego, które pozwalają na optymalizacje produkcji i zmniejszenie zużycia zewnętrznych środków produkcji.