Pszczoły w Kołudzie

Pszczoły w Kołudzie

Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej od sierpnia 2022 r. rozpoczął działalność związana z pszczelarstwem. Nasza pasieka to jedno z ogniw projektu EKOŁUDA, który zamierzamy realizować w wielu obszarach funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego. Obecnie nasza pasieka liczy 10 uli i tym samym 10 rodzin pszczelich rasy kraińskiej (nazwa pochodzi od regionu Kraina obecna Słowenia). Pszczoły te są bardzo cenione wśród pszczelarzy, przede wszystkim dlatego, iż mają duże możliwości obronne wobec innych owadów są przy tym, łagodne dla pszczelarzy. Delikatna, mało agresywna z dobrą orientacją w terenie, oszczędna i odporna. Pasieka w Zakładzie Doświadczalnym to nie tylko ta słodka strona dotycząca miodu i innych produktów pszczelich, a ich lista jest imponująca: mleczko, pyłek, wosk, pierzg, jad, propolis. Tym większe znaczenie ma nasza pasieka, ponieważ pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia: ponad 90% roślin owadopylnych jest zapylanych przez te pracowite stworzenia, ponad 700 gatunków roślin zawdzięcza pszczołom możliwość rozmnażania. Bez nich rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony o 30-70% niższe.

Pasieka w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej ma pełnić funkcję edukacyjną. Ma służyć aktywnej edukacji wśród dzieci i młodzieży dotyczącej pszczół i ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. Pszczelarstwo to też wspaniałe hobby dla tych wszystkich, którzy interesują się ekologią.