Programy inwestycyjne i rozwojowe

  1. Budowa gęśnika – powierzchnia zabudowy obiektu to ponad 700 m2 o kubaturze ponad 3.200 m3. Jest to pierwszy etap dużego projektu, jaki Zakład Doświadczalny zamierza przeprowadzić w ramach działania „Współpraca – PROW 2014-2020″, w którym oprócz budowy gęśnika zaplanowana jest instalacja innowacyjnego systemu rewersowej wentylacji rozproszonej oraz prowadzenie szeregu badań naukowych dotyczących przede wszystkim mikroklimatu.
  2. Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu. Przebudowa zasilania najbardziej wrażliwych obiektów zakładu i wprowadzenie ich do nowej stacji oddziałowej.
  3. Instalacja fotowoltaiczna, wstępny system fotowoltaiczny o mocy 50 kWp wykorzystujący pozyskaną energię na potrzeby fermy i wylęgarni gęsi wraz z audytem energetycznym. Docelowo rozbudowa instalacji do 200 kWp. Instalacja wyposażona w fotowoltaiczny system nadążny – solar tracker.
  4. Optymalizacja zarządzania energią w ZD Kołuda Wielka oraz SZGDW w Dworzyskach. Efektywność energetyczna poprzez implementację systemu zarządzania źródłami energii elektrycznej zapewniający zdalny dostęp do danych pomiarowych, rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
  5. Projekt nowego budynku wychowalni gęsi. Inwestycja będzie częścią nowego przedsięwzięcia w ramach działania „Współpraca – WPR 2023-2027”.
  6. Projekt nowego budynku gęśnika z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej poprzez zamontowanie na całej długości budynku kurtyn ściennych.
  7. Projekt modernizacji wewnętrznej infrastruktury drogowej i elektrycznej oraz opracowanie koncepcji uporządkowania infrastruktury i sieci wodnej i kanalizacyjnej.
  8. Przygotowanie kolejnego wniosku w ramach działania „Współpraca – WPR 2023-2027” dotyczącego alternatywnych, ekologicznych źródeł ogrzewania wykorzystywanych na potrzeby budynków inwentarskich na fermie gęsi.
  9. Rolnictwo precyzyjne. Doposażenie sprzętu w nawigację satelitarną, anteny GPS, monitory, systemy podglądu. Mostowe deszczownie kołowe z systemem kontroli sterowania – zarządzanie kroplą – wyższa jakość plonów, obniżenie kosztów produkcji oraz dbałość o  środowisko.
  10. Konferencje, warsztaty, szkolenia. Akademia Gęsi Białej Kołudzkiej® Lokalnie, Regionalnie, Globalnie. Dla grup docelowych: gastronomia, branża hotelarska, dzieci i młodzież, seniorzy, sportowcy i osoby aktywne fizycznie, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, samorządy, szkoły i uczelnie, instytucje samorządowe i państwowe.