Gęś Biała Kołudzka

Gęś Biała Kołudzka®

Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® w Instytucie Zootechniki-PIB w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka rozpoczęła się w 1962 roku.

Z Danii sprowadzono gąsięta rasy białej włoskiej, które stały się protoplastą rasy hodowanej w Kołudzie Wielkiej. Utworzono Fermę Zarodową, która wraz z Zakładem Wylęgu Gąsiąt odpowiada za produkcję i sprzedaż piskląt hodowlanych dla odbiorców w całym kraju. Wytrwała i efektywna praca specjalistów naszego Zakładu doprowadziła do wytworzenia dwóch zarodowych rodów gęsi (W11 i W33) o wysokim poziomie cech użytkowych i doskonałym przystosowaniu do krajowych warunków środowiska. Zootechnicy i naukowcy Zakładu odpowiadają za prowadzenie hodowli, tworzenie i badanie technologii utrzymania gęsi reprodukcyjnych, tuczonych oraz technologii lęgu, które umożliwiają wydobycie cennych walorów charakteryzujących naszą gęś.

Ponad 98% pogłowia gęsi w Polsce stanowi gęś Biała Kołudzka®. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka prowadzi sprzedaż piskląt do ferm rodzicielskich w zestawie ♂W33 x ♀W11. Powstały z tej krzyżówki mieszaniec między rodowy (W31) jest podstawą do produkcji gęsi rzeźnych w ramach różnych technologii, w tym „Młodej polskiej gęsi owsianej”, brojlerów gęsich i itp. Walory gęsi Białej Kołudzkiej®: dobra masa przed ubojem, dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, zdrowotność ptaków i adaptacja do różnych warunków środowiska, przyczyniły się do jej ekspansji na teren całego kraju.

8 sierpnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej® jako odrębnej rodzimej rasy gęsi. Księgi hodowlane dla gęsi Białej Kołudzkiej® prowadzi Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.