Publikacje

Publikacje 2019

Wykaz publikacji 2019
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

 1. Badowski J. (2019) Stada rodzicielskie gęsi Białych Kołudzkich – krajowy potencjał produkcyjny. Konferencja „Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego”, 22.11.2019 r. Kołuda Wielka. Wyd. Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie i IZ PIB ZD Kołuda Wielka. Zakład Hodowli Drobiu, R
 2. Badowski J. (2019) Wylęgowość piskląt w nowych warunkach technologicznych Zakładu Wylęgu Gęsi. Polskie Drobiarstwo 12/2019, s. 72-75. Zakład Hodowli Drobiu, A
 3. Biel P., Lisowski M., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Kaczki pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8) i pekin francuski (P-9). w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2019. red. Deta Łuczycka. ISBN 978-83-951445-8-5: 46-56. Zakład Hodowli Drobiu, D
 4. Bielińska H. (2019). Technologia odchowu i tuczu gęsi owsianych Białych Kołudzkich®. 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Aktualne problemy w patologii drobiu, 28-30 czerwca 2019 r., Polanica Zdrój, ss. 50-54 – referat – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ISBN 978-83-7717-315-2. DOI:10.30825/4.4.2019. Zakład Hodowli Drobiu, D
 5. Bielińska H. (2019) Zasady utrzymania stada reprodukcyjnego gęsi Białych Kołudzkich®, 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Aktualne problemy w patologii drobiu, 28-30 czerwca 2019 r. Polanica Zdrój ss. 37-41, referat – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ISBN 978-83-7717-315-2. DOI:10.30825/4.4.2019. Zakład Hodowli Drobiu, D
 6. Bielińska H. (2019) Zasady odchowu gęsi Białej Kołudzkiej®. Konferencja „Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego”. 22.11.2019 r. Wyd. Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie i IZ PIB ZD Kołuda Wielka, ss. 3-6. Zakład Hodowli Drobiu, R
 7. Borys B., Knapik J., Pieszka M., Lenart P. (2019) Skład chemiczny oraz ocena kulinarna pieczeni z mięsa jagniąt rasy merynos polski, wielkopolska i kameruńska. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony przyrody. 18-20 września 2019, Szczecin, 58. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 8. Borys B., Knapik J., Włodarczyk A., Jarzynowska A. (2019) Charakterystyka odchowu i tuczu jagniąt wybranych ras rodzimych. Monografia: Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności – tradycja, regionalność, jakość. 50-69. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, M
 9. Borys B., Lenart P., Knapik J., Kłopotek E. (2019) Ocena konsumencka potrawy standardowej z mięsa jagniąt ośmiu ras rodzimych. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony przyrody. 18-20 września 2019, Szczecin, 59. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 10. Borys B., Lenart P., Lisiak D., Pieszka M., Knapik J. (2019) Skład chemiczny oraz ocena konsumencka potraw z mięsa jagniąt wybranych ras rodzimych. Monografia Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 228-243. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, M
 11. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). w: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2018. Rok XV, Kraków, Zakład Hodowli Drobiu, W
 12. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Rok XV, ss. 109-128. ISSN 2080-0991. Zakład Hodowli Drobiu,
 13. Cywińska P., Połtowicz K. (2019). Wpływ intensywności chowu na wyniki produkcyjne i jakość tuszki gęsi Białych Kołudzkich®. IV Konferencja Naukowa, Rolnictwo XXI wieku „problemy i wyzwania” 26-27.03.2019 Krzyżowa, s.11. ISBN 978-83-951445-9-2. Zakład Hodowli Drobiu, D
 14. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Szwaczkowski T. (2019) Jakość mięsa kaczego – z perspektywy fizycznych pomiarów i eksperckiej oceny. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”, 18-20 września, Szczecin, ISBN 978-83-7663-283-4: 45. Zakład Hodowli Drobiu, D
 15. Gornowicz E., Skotarczak E., Lewko L., Moliński K., Zwierzyński R. (2019) Analiza statystyczna cech rzeźnych gęsi, uwzględniająca pochodzenia, płeć i długość odchowu. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”, 18-20 września, Szczecin, ISBN 978-83-7663-283-4: 47. Zakład Hodowli Drobiu, D
 16. Gornowicz E., Zwierzyński R. (2019) Drób wodny na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Polskie Drobiarstwo, 08: 67-68. Zakład Hodowli Drobiu, A
 17. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Drób wodny – wybrane cechy konsumenckiej oceny mięsa. IZ PIB Kraków, b-5/2019, ISBN 978-83-7607-396-5: 28 s. Zakład Hodowli Drobiu, B
 18. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Pomyślny sezon wystawienniczy 2019 dla ptaków ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Wiadomości Zootechniczne, 4 Zakład Hodowli Drobiu, A
 19. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Wpływ restrykcji związanych z występowaniem grypy ptaków na wyniki reprodukcji gęsi. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2019. red. Deta Łuczycka. ISBN 978-83-951445-8-5: 111-120. Zakład Hodowli Drobiu, M
 20. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. I. Polskie Drobiarstwo, 06: 50-53. Zakład Hodowli Drobiu, O
 21. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. II. Polskie Drobiarstwo, 07: 28-31. Zakład Hodowli Drobiu, O
 22. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2019) Genotypic and allelic effects of the myostatin gene (MSTN) on carcass, meat quality, and biometric traits in colored Polish Merino sheep. Meat Science 151, 4-17. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, O
 23. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2019) Powiązanie polimorfizmów w genie CAPN3 z cechami użytkowości mięsnej jagniąt rasy merynos polski odmiany barwnej. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony przyrody. 18-20 września 2019, Szczecin, 62. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 24. Jarzynowska A. (2019): „Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego”, Roczniki Naukowe PTZ, T 15, Nr 4, s. 45-58, ISSN: 1733-7305, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, O
 25. Jarzynowska A. (2019): „Badania nad wpływem dodatku ziół do zimowej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego Roczniki Naukowe PTZ, T 15, Nr 4, s. 59-72, ISSN: 1733-7305, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, O
 26. Knapik J., Borys B., Grycz M., Malanek W. (2019) Wartość rzeźna jagniąt wybranych ras rodzimych owiec. Monografia: Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności – tradycja, regionalność, jakość. Instytut Zootechniki PIB Kraków, 70-86. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, M
 27. Kubiś M., Lewko L., Kaczmarek S.A., Nowaczewski S., Hejdysz M., Rutkowski A. (2019). The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits. J. Food Agric., 31 (5): 353-360. Zakład Hodowli Drobiu, O
 28. Kuźnicki D., Borys B., Huang H., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. (2019) Profil kwasów tłuszczowych w różnych potrawach z jagnięciny. Monografia: Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności – tradycja, regionalność, jakość. Instytut Zootechniki PIB Kraków, 87-99. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, M
 29. Lewko L. (2019) VII Kórnickie Dni Nauki. Polskie Drobiarstwo, 12/19, s. 80. Zakład Hodowli Drobiu, A
 30. Lewko L., Gornowicz E. (2019) Charakterystyka właściwości fizycznych jaj kaczych. Polskie Drobiarstwo, 02: 2-7. Zakład Hodowli Drobiu, O
 31. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2019) Ocena porównawcza biologicznej wartości jaj wybranych populacji gęsi. Zbiór abstraktów IV Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” 2019 r., 26-27 marca 2019 Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa, ISBN 978-83-951445-9-2: 35. Zakład Hodowli Drobiu, D
 32. Lewko l., Gornowicz E., Kryza A. (2019) Wpływ zróżnicowanego pochodzenia gęsi na wartość biologiczną jaj. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2019. red. Deta Łuczycka. ISBN 978-83-951445-8-5: 176-189. Zakład Hodowli Drobiu, M
 33. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R., Kryza A. (2019) Biologiczna wartość jaj gęsi utrzymywanych w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”, 18-20 września, Szczecin, ISBN 978-83-7663-283-4: 49. Zakład Hodowli Drobiu, D
 34. Lenart P., Borys B., Knapik J., Kłopotek E., (2019) Ocena kulinarna potrawy z jagnięciny w zależności od płci, wieku i wykształcenia konsumenta. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony przyrody. 18-20 września 2019, Szczecin, 65. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 35. Pieszka M., Bielińska H., Kłopotek E., Barowicz T. (2019) Gęś Biała Kołudzka® – polska gęsina, ss. 7 – 88. Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ISBN 978-83-7607-356-9. Zakład Hodowli Drobiu, K
 36. Zając M., Tkaczewska J., Kulawik P., Guzik P., Borys B., Migdał Ł., Migdał A., Migdał W. (2019) Comparing the chemical composition of the lamb meat of various native breeds. Proceedings of the 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, October 9-11, 2019, Belgrade Serbia, 610-617. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 37. Zwierzyński R., Gornowicz E. (2019) Uwarunkowania technologiczne w chowie rzeźnych kaczek typu pekin. 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu” red. Alina Wieliczko, 28-30 czerwca 2019, Polanica Zdrój, ISBN 978-83-7717-315-2 (DOI:10.30825/4.4.2019): 55-57. Zakład Hodowli Drobiu, D
 38. Zwierzyński R., Gornowicz E. (2019) Uwarunkowania technologiczne w chowie kaczek rzeźnych typu pekin. Konferencja „Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego”, 22 listopada, Kołuda Wielka, wyd. Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie i IZ PIB ZD Kołuda Wielka Zakład Hodowli Drobiu, R
 39. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Bioasekuracja spowodowana grypą ptaków a wyniki reprodukcyjne drobiu wodnego. LXXXIV Zjazd Naukowy PTZ „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”, 18-20 września, Szczecin, ISBN 978-83-7663-283-4: 52. Zakład Hodowli Drobiu, D
 40. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Wpływ restrykcji związanych z występowaniem grypy ptaków na wyniki reprodukcji gęsi. Zbiór abstraktów IV Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” 2019 r., 26-27 marca 2019 Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa, ISBN 978-83-951445-9-2: 71. Zakład Hodowli Drobiu, D

Publikacje 2018

Wykaz publikacji 2018
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne:

 1. Bielińska H., Pietras M., Orczewska-Dudek S., Sandecki R., Kłos K. (2018) Wpływ owsa nieoplewionego na parametry tuczne, rzeźne i wybrane wskaźniki krwi Gęsi Białych Kołudzkich. Nauk. Zoot., 45, l: 49-58. Zakład Fizjologii i Żywienia, O
 2. Carcó G., Grajewski B., Cassandro M., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2018) Genetic variability of some Italian and Polish duck breeds. Italian J. of Animal Scie.: 1-8. D01:10.1080/1828051X.2018.1436006. Zakład Biotechnologii Rozrodu Kriokonserwacji, O
 3. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2018) Analiza tekstury mięsa gęsi. Wiadomości Zootechniczne, 1: 42-52. Zakład Hodowli Drobiu, O
 4. Jarzynowska A., Peter E. (2018) Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą. Roczniki Naukowe PTZ, 2: 37­ Zakład Hodowli Owiec i Kóz, O
 5. Jarzynowska A., Peter E. (2018) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na wydatek sera podpuszczkowego typu bundz i jego wartość odżywczą. Roczniki Naukowe PTZ, 1: 39-51. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, O
 6. Kłopotek E. (2018) Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty tuczu i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1: 23-36. Zakład Hodowli Drobiu, O
 7. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Lewko L., Konieczny P. (2018) An assessment of the influence of silver stabilized hydrogen peroxide on the eggshell condition. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30 (2): 131-136. Zakład Hodowli Drobiu, O

Monografie i rozdziały w monografiach:

 1. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2018) Charakterystyka wybranych parametrów tekstury mięsa drobiu wodnego. Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania 2018, ss. 394-403, Idea Knowledge Future, Wrocław, ISBN 978-83-945311-9-5. Zakład Hodowli Drobiu, M
 2. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane właściwości fizyczne jaj. Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania 2018, ss. 416-427, Idea Knowledge Future, Wrocław, ISBN 978-83-945311-9-5. Zakład Hodowli Drobiu, M

Doniesienia i referaty na konferencje naukowe, sympozja:

 1. Bogucka J., Borys B., Pabian J., Knapik J. (2018) Wpływ różnych systemów utrzymania na mikrostrukturę mięśnia longissimus lumborum owiec rasy wrzosówka. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” Streszczenia, s. 143. ISBN 978-83-7259-279-8. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 2. Borys , Knapik J., Jarzynowska A., Kłopotek E. (2018) Porównanie wyników tuczu półintensywnego tryczków sześciu ras z rezerwy genetycznej. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” Streszczenia, s. 145. ISBN 978-83-7259-279-8. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 3. Cywińska P., Bielińska H., Pietras M., Sandecki R., Zwierzyński R. (2018). The effect of modified feeding system on slaughter value and quality of meat and fat of White Kołuda oat geese. International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, ss. 122, ISBN 978-83- 951255-1-5. Zakład Hodowli Drobiu, D
 4. Poltowicz K., Cywińska P., Nowak J., Bielińska (2018) Effect of genotype and production system on microstructural characteristics of muscles from White Kołuda geese. International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, ss. 133, ISBN 978- 83-951255-1-5. Zakład Hodowli Drobiu, D
 5. Dobek A., Gornowicz E., Moliriski K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2018) Interactions between non-allelic microsateltite bod in crossbreed duck population. XXX International Poultry Science Syrnposium PB WPSA „Science to Practice Practice to Science”, 10-12 września 2018, Zegrze, Polska, Book of Research Abstracts XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice — Practice to Science”, ss. 172-173, ISBN 978-83-948962-1-8. Zakład Hodowli Drobiu, D
 6. Gornowicz E., Lewko L., Nowaczewski S., Zwierzyński Kryza A. (2018) Quality parameters of carcasses and meat of waterfowl pouitry depending on phytogunic feed additives. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice — Practice to Science”, 10-12 września 2018, Zegrze, Polska, Book of Research Abstracts XXX International Pouitry Science Symposium PB WPSA Science to Practice — Practice to Science”, ss. 142-143, ISBN 978-83-948962-1-8, 10-12.09. Zakład Hodowli Drobiu, D
 7. Knapik J., Borys B. (2018) Porównanie wzrostu tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej w okresie ich tuczu w gospodarstwie macierzystym. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” Streszczenia, s. 154. ISBN 978-83-7259-279-8. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 8. Kryza A., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2018) Growth rato of ducks depending on the origin and International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, ss. 113, ISBN 978-83-951255-1-5. Zakład Hodowli Drobiu, D
 9. Kuźnicki D., Borys B., Kozłowska M., Knapik J., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. –Porównanie profilu kwasów tłuszczowych mięsa tryczków rasy uhruskiej tuczonych dwoma LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego” Streszczenia, s. 155. ISBN 978-83-7259-279-8. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, D
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Właściwości fizyczne i chemiczne jaj wybranych populacji kaczek. 111 Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania”, 20-21 marca 2018, Krzyżowa, Polska, Zbiór Abstraktów „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania 2018″, ss. 37, ISBN 978-83-945311-8-8. Zakład Hodowli Drobiu, D
 11. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2018) Analysis of enzymatic activity of egg white lysozyme in two species of waterfowl poultry. XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice Practice to Science”, 10-12 września 2018, Zegrze, Polska, Book of Research Abstracts XXX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice —Practice to Science”, ss. 162-163, ISBN 978-83-948962-1-8. Zakład Hodowli Drobiu, D
 12. Skotarczak E., Gornowicz E., Lewko L., Moliński K. (2018) Impact assessment of breed, sex and lenght of rearing on slaughter eharaeteristics of geese. 48′11 Internationa] Biometrical Colloquium and VI Polish Portuguese Workshop on Biometry, 9-13 września 2018, Szamotuły, Polska, Abstracts 48th International Biometrical Colloquium, ss. 42-44, ISBN 978-83-64246-95-1. Zakład Hodowli Drobiu, D
 13. Smolucha G., Kozubska-Sobocinska A., Koseniuk A., Lisowski M., Grajewski B., Zubrzycki I. (2018) Identification of SNP polymorphism in the growth hormone and myosłatin genes of the twa Polish geese breeds. Comparative Cytogenetics 12 (3): 349. Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, D
 14. Smolucha G., Kozubska-Sobocińska A., Koseniuk A., Lisowski M., Grajewski B., Zubrzycki L (2018) identification of SNP polymorphism In the growth hormone and myostatin genes of the twa Polish geese breeds. 23rd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 9-12 czerwca 2018, Saint Petersburg, Russia, Comp Cytogenet, 12(3): 349-349, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, D
 15. Zwierzyński , Gornowicz E., Lewko L. (2018) Analiza tekstury mięsa drobiu wodnego. III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania”, 20-21 marca 2018, Krzyżowa, Polska, Zbiór Abstraktów „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania 2018″, ss. 73, ISBN 978-83-945311-8-8. Zakład Hodowli Drobiu, D
 16. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2018) Selected texture parameters of raw and heat-treated meat of geese and ducks of Pekin type. International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, ss. 115, ISBN 978-83-951255-1-5. Zakład Hodowli Drobiu, D
 17. Zwierzyński R., Lewko L., Gornowicz E., Moliński K., Skotarczak E., Cywińska P. (2018) Evaluation of the slaughter value of geese depending on genotype and nutrition. International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, 19 czerwca 2018, Kraków, Polska, International Conference Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, ss. 116, ISBN 975-83­951255-1-5. Zakład Hodowli Drobiu, D

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Lewko L., Gornowicz E. (2018) V Kórnickie Dni Nauki Wiadomości Zootechniczne, 1: 184-187. Zakład Hodowli Drobiu, A
 2. Gornowicz E. (2018) Docent dr hab. Tadeusz Grabowski — wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 03: 70-71. Zakład Hodowli Drobiu, A
 3. Lenart P., Borys B., Knapik J., Radomski P. (2018) Ocena kulinarna potrawy standardowej z mięsa jagniąt trzech prymitywnych ras zachowawczych: wrzosówki, świniarki i cakla podhalańskiego. Wiadomości Zootechniczne, 2: 155-161. Zakład Hodowli Owiec i Kóz, A
 4. Lewko L., Gornowicz E. (2018) VI Kórnickie Dni Nauki. Polskie Drobiarstwo, 12: 94. Zakład Hodowli Drobiu, A
 5. Lewko L. (2018) III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania”. Polskie Drobiarstwo, 06/18: 73. Zakład Hodowli Drobiu, A
 6. Lewko L. (2018) 48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne, VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Polskie Drobiarstwo 12/18, s. 96. Zakład Hodowli Drobiu, A
 7. Lewko L. (2018) III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania”. Wiadomości Zootechniczne, 4: w druku. Zakład Hodowli Drobiu, A
 8. Lewko L. (2018) 48 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna, VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii. Wiadomości Zootechniczne, 4: w druku. Zakład Hodowli Drobiu, A
 9. Lewko L., Gornowicz E. (2018) Udział Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Kórnickich Dniach Nauki 2018. Wiadomości Zootechniczne, 4: w druku. Zakład Hodowli Drobiu, A

Wyniki oceny zwierząt:

 1. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski (2018) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Rok XIV, ss. 60-97. ISSN 2080-0991. Zakład Hodowli Drobiu, W
 2. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2018). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Rok XIV, ss. 111-129. ISSN 2080-0991. Zakład Hodowli Drobiu, W

Publikacje 2017

Wykaz publikacji 2017
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

 1. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B., Zwierzyński R. (2017). Gęsi garbonose, rypińskie i pomorskie. Polskie Drobiarstwo, 2: 2-7.
 2. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Korol W. (2017). The effect of origin, sex and feeding on sensory evaluation and some quality characteristics of goose meat from Polish native flocks. Annals of AnimalsScience, DOI: 10.1515/aoas-2017-0001, volume 17 no 4: 1185-1196.
 3. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2017). Successful identification of duck genome region determining desirable uniformity of meat performance traits. Brazilian Journal of Poultry Science, volume 19 no 3: 437-444.
 4. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017). Analiza wartości rzeźnej i jakości mięsa indyków. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red. Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6, Idea Knowledge Future, Wrocław: 335-344.
 5. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017). Bioróżnorodność kur nieśnych w warunkach chowu ekologicznego i konwencjonalnego. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red. Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6, Idea Knowledge Future, Wrocław: 354-364.
 6. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017). Badania porównawcze nad tuczem gęsi krajowych odmian południowych. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red. Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6, Idea Knowledge Future, Wrocław: 376-386.
 7. Gornowicz E., Pietrzak M., Stanisławski D., Steppa R., Lewko L., Kryza A. (2017). Meat quality characteristics of chickens organically and intensively reared. Roczniki Naukowe PTZ, 3: 33-41.
 8. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szukalski G. (2017) Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Monografia. Wyd. Grafikon Poznań, ISBN : 53 s.
 9. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017). Analiza wartości rzeźnej  i jakości mięsa indyków. II Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” Zbiór Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-9, 28-29.03. Krzyżowa: 21.
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Wykorzystanie bioróżnorodności kur nieśnych w chowie ekologicznym. II Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku problemy i wyzwania” Zbiór Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-9, 28 29.03. Krzyżowa: 23.
 11. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017). Badania porównawcze nad tuczem gęsi krajowych odmian południowych. II Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” Zbiór Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-9, 28-29.03. Krzyżowa: 45.
 12. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T., Zwierzyński R. (2017). Wpływ systemu chowu gęsi na profil kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 45.
 13. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2017). Charakterystyka składu chemicznego mięsa indyków ciężkich. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 46.
 14. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Ocena konsumencka mięsa kaczek różnego pochodzenia. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 47.
 15. Kryza A., Lewko L., Adamski M., Gornowicz E. Wpływ dodatku nasion czarnuszki w żywieniu kaczek na skład chemiczny mięsa. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 48.
 16. Kryza A., Gornowicz E. (2017). Obecność bakterii Campylobacter w surowcu mięsnym. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 49. 2017
 17. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017). Dodatek ziół w żywieniu a wartość rzeźna gęsi. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 50. 18. Kryza A., Gornowicz E., Lewko L. (2017). Analysis of some meat quality traits of ducks depending on supplementation of black cumin. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka
  praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 128-129.
 18. Gornowicz E., Nowaczewski S., Lewko L., Zwierzyński R., Molinski K., Skotarczak E. (2017). Characteristics of slaughter value in geese depending on genotype and diet supplementation of herbs. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 134-135.
 19. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Moliński K., Skotarczak E. (2017). Physical characteristics of goose meat depending on origin, sex and fattening method. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 152-153.
 20. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Kryza A. (2017). Comparative study of meat texture in some poultry species. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 180-181.
 21. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017). Analiza cech jaj niosek czterech rodów odchowywanych ekologicznie. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 96.
 22. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Moliński K., Skotarczak E. (2017). Skład morfologiczny tuszki gęsi różniących się pochodzeniem. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 97.
 23. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szablewski T. (2017). Analiza profilu kwasów tłuszczowych mięsa gęsi z chowu ekologicznego i tuczu owsianego. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 98.
 24. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017). Wykorzystanie mieszańców różniących się pochodzeniem w ekologicznym chowie kurcząt. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 99.
 25. Kryza A., Pietrzak M. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Badania porównawcze cech fizycznych mięsa kaczek typu pekin. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 101.
 26. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Cechy sensoryczne mięsa kaczek różnego genotypu. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 102.
 27. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Wpływ zróżnicowanego pochodzenia kaczek na cechy jakości skorupy jaja. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 103.
 28. Pietrzak M., Kryza A., Stanisławski D., Steppa R., Gornowicz E, Lewko L. (2017). Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 104.
 29. Lewko L., Gornowicz E. (2017) Masa jaja-jakość jaja. Wiad. Drob. styczeń/luty: 14 -18.
 30. Gornowicz E., Lewko L. (2017). Polska tradycja chowu gęsi i wykorzystania ich mięsa. Wiad. Drob. marzec/kwiecień:13-20.
 31. Lewko L., Gornowicz E. (2017). XLVII KONKURS Produkty Najwyższej Jakości. Pol. Drob. 08: 84.
 32. Lewko L. II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Polskie Drobiarstwo,06/17, s. 82-83.

Opracowania naukowe z listy filadelfijskiej:

 1. Janiszewski Piotr, Grześkowiak Eugenia, Lisiak Dariusz, Borys Bronisław, Borzuta Karol, Oiśpiech Edward, Poławska Ewa (2016) The influence of thermal processing on
  the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated
  fatty acids. Meat Science, 111, 161-167 (praca ukazała się drukiem w 2017 roku, nie była wykazana w dorobku z 2016 roku)
 2. Grochowska Ewa, Borys Bronisław, Grześkowiak Eugenia, Mroczkowski Sławomir (2017) Effect of the calpain amall subunit 1 gene (CAPNS1) polymorphism on meat quality traits in sheep. Small Ruminant Research, 150, 15-21.
 3. Grochowska Ewa, Borys Bronisław, Janiszewski Piotr, Knapik Jan, Mroczkowski
  Sławomir
   (2017) Effect of the IGF-I gene polymorphism on growth, body size, carcass and meat quality traits in Coloured Polish Merino Sheep. Archives Animal Breeding, 60, 161-173.

Opracowania z listy MNiSW:

 1. Borys Bronisław (2017) Produkty uboczne produkcji biodiesla a efekty tuczu i jakości mięsa jagniąt. Przegląd Hodowlany, 1, 15-18.
 2. Bronisław Borys, Knapik Jan (2017) Charakterystyka systemów chowu owiec i efekty odchowu jagniąt w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących wybrane rodzime rasy Wiadomości Zootechniczne, XV, 5, ……. (w druku)
 3. Lenart Piotr, Borys Bronisław, Knapik Jan (2017) Zasady oceny kulinarnej potraw regionalnych z mięsa jagniąt wybranych ras zachowawczych oraz wstępne wyniki oceny potraw z mięsa jagniąt rasy uhruskiej. Wiadomości Zootechniczne, XV, 5, ……. (w druku)

Referaty:

 1. Borys Bronisław (2017) Dylematy produkcji mięsa owczego wysokiej jakości z punktu widzenia producenta i konsumenta. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencje, Kvalita Masa, Nitra Slovensko, 46-49.
 2. Borys Bronisław (2017) Charakterystyka porównawcza wzrostu i wydajności rzeźnej jagniąt 6 wybranych ras zachowawczych owiec tuczonych w gospodarstwach macierzystych i standardowych warunkach tuczu półintensywnego w IZ PIB ZD Kołuda Referat wygłoszony na Seminarium naukowo- wdrożeniowym ; Biostrateg II Podzadanie 5.5 nt. „Stan realizacji oraz wstępne wyniki podzadania 5.5” Glinianka k. Bydgoszczy; 9 grudnia 2017 (prezentacja Power Point)

Doniesienia naukowe:

 1. Borys Bronisław, Cieślak Adam, Bryszak Magdalena, Yanza Yunlianri Rizki, Szumacher-Strabel Małgorzata, Lisiak Dariusz, Pieszka Marek, Kłopotek Eugeniusz (2017) Effect of green forage and oily components in lamb ration on fattening results, slaughter value and meat quality. Book of Abstracts. Join Seminar FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats” VitoriaGasteiz, Spain 3-5 October 2017, 56.
 2. Cieślak Adam, Borys Bronisław, Bryszak Magdalena, Gao Min, Szumacher-Strabel Małgorzata, Kłopotek Eugeniusz (2017) Methane production in fattened lambs depend on forage type and oily components in diets. Book of Abstracts. Join Seminar FAOCIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and
  Goats” Vitoria-Gasteiz, Spain 3-5 October 2017, 57.
 3. Borys Bronisław, Knapik Jan, Pieszka Marek (2017) Porównanie wzrostu tryczków 6 ras z rezerwy genetycznej w okresie ich odchowu w gospodarstwach macierzystych. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 140.
 4. Jarzynowska Anna, Borys Bronisław (2017) Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład chemiczny sera typu bundz. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 147.
 5. Jarzynowska Anna, Borys Bronisław (2017) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład chemiczny sera typu bundz. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 148.
 6. Knapik Jan, Borys Bronisław, Jarzynowska Anna (2017) Porównanie wyników tuczu tryczków rasy uhruskiej systemem stosowanym w ich gospodarstwie macierzystym i standardowego tuczu półintensywnego. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 149.

Publikacje 2016

Wykaz publikacji 2016
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne i monografie:

 1. Adamski M., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. (2016). Effect of goose age on morphological composition of eggs and on level and activity of lysozyme in thick albumen and amniotic fluid. Europ. Poultry Sci., 80, DOI:1399/eps2016.148.
 2. Borys B., Jarzynowska A. (2016). Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego. Rocz. Nauk. PTZ, 12, 2, 31-43.
 3. Calik J., Zwierzyński R. (2016). Ocena działania programu ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek utrzymywanych w Instytucie Zootechniki PIB. Wiad., 3: 88-96.
 4. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Gęsi lubelskie, kieleckie i Pol. Drob., 5: 20-22. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Gęsi romańskie, słowackie i landes. Pol. Drob. 7: 2 6.
 5. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Kryza A. (2016). Wybrane parametry tekstury mięśni piersiowych gęsi krajowych. Post. Nauki i Techn. Przem. Rol.-Spoż., 71, 4: 89-
 6. Graczyk M., Gornowicz E., Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Pietrzak M., Szwaczkowski T. (2016). Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa Rocz. Nauk. PTZ, 12 (4): 9-17.
 7. Janiszewski P., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Borzuta K., Pośpiech E., Poławska (2016). The influence of thermal processing on the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated fatty acid. Meat Science 111, 161-167.
 8. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego. Rocz. Nauk. PTZ, 12, 3, 9-18.
 9. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016). Jakość surowca rzeźnego – indyki ciężkie BIG 6. Nauka Przyr. Technol., 10, 1, #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9.
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii Rocz. Nauk. PTZ, 12 (4): 85-94.
 11. Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Kaczki pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1. Pol. Drob., 9: 2-5.

Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:

 1. Borys B., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bryszak M., Kłopotek E. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mięsa jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 90.
 2. Borys B., Grochowska E., Knapik J., Lisiak D. (2016). Wpływ ojca na wybrane parametry przyżyciowe i poubojowe wartości rzeźnej jagniąt. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce” Warszawa, ss. 19-20.
 3. Bryszak M., Cieślak A., Borys B., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Szulc P. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na poziom emisji metanu u jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 91.
 4. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2016). “Identification of duck genome regions determining uniformity of meat performance traits”. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss.124-125.
 5. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H. Kryza A. (2016). Tekstura mięśni piersiowych gęsi krajowych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 35-36.
 6. Gornowicz E., Moliński K., Kłopotek E., Lewko L., Skotarczak E. (2016). Characteristics of slaughter value and meat yield of geese depending on genotype. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-06.2016, ss. 30-31.
 7. Gornowicz E., Moliński K., Lewko L., Kłopotek E., Skotarczak E. (2016). Wpływ rasy na udział poszczególnych elementów w tuszce gęsi. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 37-38.
 8. Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Lisiak B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce na wybrane parametry jakości jagnięciny. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce” Warszawa, 21-22.
 9. Idziaszek P., Mueller W., Badowski J., Graczyk M., Kłopotek E., Bielińska H., Szwaczkowski T. (2016). Integration and improve of the data quality associated with breeding in geese in the process of migrating to newer database system. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce’’, Licheń Stary, 14-16 września, Materiały konferencyjne; 46-47.
 10. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 97.
 11. Jarzynowska A., Borys B. (2016). Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 8.
 12. Kokoszyński D., Bernacki Z., Biegniewska M., Zwierzyński R., Stęczny K., Saleh M. (2016). Wydajność rzeźna i skład tuszki kaczek rezerwy genetycznej P9 i K2. VI Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i przetwórstwie artykułów rolnospożywczych impulsem rozwoju rolnictwa Pomorza i Kujaw”, Ciechocinek, 22-23 października, ss.39.
 13. Kokoszyński D., Saleh M., Zwierzyński R., Bernacki Z., Wasilewski R., Stęczny K., Biegniewska M. (2016). Morfometria układu pokarmowego kaczek P33 i P9 objętych programem ochrony zasobów genetycznych. VI Konferencja Stowarzyszenia NaukowoTechnicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i przetwórstwie artykułów rolno-spożywczych impulsem rozwoju rolnictwa Pomorza i Kujaw”, Ciechocinek, 22-23 października, ss. 41.
 14. Kokoszyński D., Wasilewski R., Bernacki Z., Biegniewska M., Zwierzyński R., Saleh
  , Stęczny K.
   (2016). Zawartość wybranych składników mineralnych w mięśniach piersiowych kaczek P33 i P8. VI Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i przetwórstwie artykułów rolno-spożywczych impulsem rozwoju rolnictwa Pomorza i Kujaw”, Ciechocinek, 22-23 października, ss. 40.
 15. Kowalska E., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kucharska-Gaca J. (2016). Impact of maintenance system of hens and period of laying on content and activity of lysozyme in egg’s albumen. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 22-23.
 16. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016). Effect of growth rate of ducks on meat 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 48-49.
 17. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016). Charakterystyka wybranych cech jakości mięsa kaczek różniących się przeznaczeniem użytkowym. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 25-26.
 18. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Charakterystyka cech fizycznych mięsa indyków ciężkich BIG 6. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19.05.2016, ss. 23-
 19. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016). Technological value of turkey meat depending on sex. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 50.
 20. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Stanisławski D., Lewko L. (2016). Kształtowanie się tekstury mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 27-28.
 21. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. Effect of age of geese on morphological composition of eggs and level and activity of lysozyme in dense albumen and amniotic fluid of geese embryos. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 26-27.
 22. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Factors affecting selected quality parameters of hen’s egg albumen. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 56.
 23. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Shell quality of eggs from free-range hens fed a diet with herbs. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 57.
 24. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2016). Wydajność rzeźna i mięsna kaczek różnego Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni
  Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 29-30.
 25. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016). „Analysis of some quality characteristics of goose meat” XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 132-133.
 26. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016). Physical characteristics of eggs from organically raised hens. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, Licheń Stary, 14-16 września, ss. 130-131.
 27. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2016). Cechy sensoryczne i technologiczne mięsa wybranych stad gęsi. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 31-32.
 28. Lewko L., Kłopotek E., Bielińska H., Gornowicz E. (2016). Przeznaczenie użytkowe gęsi a cechy jakości mięśni piersiowych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 33-34.
 29. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016). Detekcja regionów genomu warunkujących jakość mięsną kaczek. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce 2016” XLV Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 19 maja, ss. 39-40.
 30. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016). Analysis of relationships between some microsatellite loci and meat content in ducks. 7TH International Conference ”Quality and safety in food production chain”, Wrocław, 23-24 czerwca, ss. 68.
 31. Pieszka M., Borys B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 106.
 32. Pieszka M., Borys B. (2016). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 106.
 33. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2016). Wpływ metody tuczu na skład chemiczny oraz barwę tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, ss. 112.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Badowski J. (2016). Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Pol. Drob. 8, 2-5.
 2. Borys B., Borys M. (2016). Owce w ochronie krajobrazu Bornholmu. Wiad. Zoot., LIV, 4 (291), ss. 162-167.
 3. Borys M., Best M., Borys B. (2016). Owce i baranina na Wyspach Owczych. Wiad., LIV, 1 (288), 107-117.
 4. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2016). Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Wiad., LIV, 4: 173-178.
 5. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2016). Święto Gęsi w Dworzyskach. Pol., 11: 71.
 6. Kawęcka A., Borys B. (2016). Niezwykły przykład koziej bioróżnorodności –Czarnoszyje kozy walizerskie. Wiad. Zoot., LIV, 3 (290), 72-76.
 7. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016). Indyki ciężkie BIG 6 – ocena surowca rzeźnego. Wiad. Drob., wrzesień/październik: 21-25.
 8. Lewko L. (2016). Jaja emu czyli coś na większy apetyt. Pol. Drob., 8: 82-84.
 9. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Parametry jakości skorupy jaj kur nieśnych – wpływ dodatków pochodzenia roślinnego w ich żywieniu. Wiad. Drob., listopad/grudzień: 28-30.
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Kórniczanin 17: 7.
 11. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Uroczyste obchody Święta Gęsi – Dworzyska 2016. Drob., wrzesień/październik: 43-44.
 12. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Właściwości lizozymu białka jaj kaczek różnego Wiadomości Drobiarskie, styczeń/luty: 27-29.
 13. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane parametry skorupy jaj. Wiad. Drob., marzec/kwiecień: 16-20.
 14. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Zioła w ekologicznej produkcji mięsa kurcząt. Wiad., lipiec/sierpień: 13-18.
 15. Lewko L., Gornowicz E. (2016).Wybrane cechy jakości białka jaja w zależności od żywienia kur nieśnych. Wiad. Drob. maj/czerwiec: 23-27.

Inne:

 1. Badowski J. (2016). Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, s. 4-5.
 2. Bielińska H., Kłopotek E. (2016). Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej wartości mięsa i tłuszczu. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, s. 9-11.
 3. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt rocznik 2015. Wyd. IZ PIB w Krakowie i KRD IG w Warszawie, Kraków: 57-94.
 4. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2016). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok XII, s: 106-118.
 5. Gornowicz E., Lewko L. (2016). Gęsi – mięso – produkcja-spożycie-tradycja. Broszura upowszechnieniowa IZ PIB, Balice, ISBN 978-83-7607-207-4, b-2: 40 ss.
 6. Gornowicz E., Lewko L. (2016). Tekstura mięsa gęsi. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Drobiu w roku 2015. KRD-IG, Warszawa, maj: 183-187.
 7. Lewko L., Gornowicz E. (2016). Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej kaczek różniących się pochodzeniem. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Drobiu w roku 2015. KRD-IG, Warszawa, maj: 208-211.
 8. Sandecki R. (1016). Gęsi których nie znamy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, s. 17-18.

Publikacje 2015

Wykaz publikacji 2015
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne i monografie:

 1. Borys B. (2015). Modyfikacje prozdrowotne mięsa jagnięcego – możliwości i ograniczenia. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4, 97-108.
 2. Gornowicz E., Szukalski G. (2015). Mięso kacze – wybrane zagadnienia krajowej produkcji. Pol. Drob., 8: 2-10.
 3. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. (2015). Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. ŻNTJ, 4: 60-72.
 4. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L. (2015). Wyniki ekologicznego odchowu kurcząt rzeźnych żywionych mieszanką paszową z dodatkiem ziół. Wiad. Zoot. 3: 93-102.
 5. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych – cz. I. Polskie Drobiarstwo, 4, s. 69-70.
 6. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych – cz. II. Polskie Drobiarstwo, 5, s. 68-70.
 7. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych – cz. III. Polskie Drobiarstwo, 6, s. 59-63.
 8. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyr. Technol., 9, 2,#27.
 9. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Żywienie ptaków – możliwości kształtowania się jakości białka jaja kurzego z uwzględnieniem właściwości lizozymu. Wiad. Zoot. 4: 16-24.
 10. Moliński K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Dobek A. (2015). New aproach for the detection of loci determining duck meat quality. Archive fur Geflugelkunde/Europ. Poult. Sci., 79: DOI 10.1399/eps.2015.98.

Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:

 1. Borys B., Grochowska E., Pękala J., Bodkowski R., Mroczkowski S. (2015). Zawartość L-karnityny w surowej i grilowanej jagnięcinie w zależności od masy ubojowej i grupy ojcowskiej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 78.
 2. Borys B., Jarzynowska A. (2015). Efekty produkcyjne dodatku ziół przy letnim żywieniu dojonych owiec kołudzkich. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25 czerwca, 56.
 3. Borys B., Jarzynowska A. (2015). Plenno-mleczna owca kołudzka – wytworzenia, użytkowość, perspektywy. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25 czerwca, 42-43.
 4. Borys B., Kłopotek E. (2015). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na wyniki tuczu i wartość rzeźną jagniąt. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 79.
 5. Borys B., Lenart P., Kłopotek E., Lisiak D., Borzuta K. (2015). Ocena konsumencka produktów z mięsa jagnięcego w zależności od stosowania w dawce produktów ubocznych biopaliw. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. NaukaPraktyce”, Warszawa 21 maja, 29-30.
 6. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Kuczyńska B. (2015). The cholesterol content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Warsaw, 31 August – 4 September, Book of Abstracts No. 21, 475.
 7. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015). The content of l-carnitine in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of forage in ration. 4th International Conference on “Trends in Meat and Meat Products Manufacturing”, Krakow 11-12 June, 20.
 8. Borys B., Świątek M., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część III. Wpływ metody tuczu. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 80.
 9. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Pietrzak M. (2015). Texture traits of meat from geese of different origins. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA, Bydgoszcz: 126-128.
 10. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2015). Association of calpain, small subunit 1 gene polymorphism with drip loss and cooking loss in sheep. Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Warsaw, 31 August – 4 September 2015, Book of Abstracts No. 21, 515.
 11. Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. (2015). Związek polimorfizmu w 1. intronie genu miostatyny (MSTN) z masą ciała jagniąt merynosa barwnego. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września 2015, 84. Jarzynowska A., Borys B. (2015). Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 86.
 12. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2015). Effects of polymorphism in the ovine calpain 3 gene (CAPN3) on growth traits in coloured Polish Merino Sheep. 4th International Conference on “Trends in Meat and Meat Products Manufacturing”, Krakow 11-12 June, 20.
 13. Grześkowiak E., Lisiak D., Janiszewski P., Borys B. (2015). Skład chemiczny i cechy fizyko-chemiczne mięsa jagnięcego w zależności od rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015”, Warszawa 21 maja, 27-28.
 14. Jarzynowska A., Borys B. (2015). Efekty produkcyjne dodatku ziół przy zimowym żywieniu dojonych owiec merynosa barwnego. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25 czerwca, 59.
 15. Jarzynowska A., Borys B. (2015). Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 87.
 16. Kaczor U., Borys B., Połtowicz K., Maniurska A., Nowak J. (2015). Wpływ stosowania DDGS i Dodatku witaminy E w tuczu jagniąt merynosa polskiego odmiany barwnej na teksturę mięsa. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25 czerwca, 60.
 17. Kłopotek E., Bielińska H., Borys B. (2015). The National Research Institute of Animal Production Kołuda Wielka Experimental Station. Animal Production Review, Special Issue 66th EAAP Annual Meeting, 20.
 18. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Comparative characteristics of P-9 and K-2 duck eggs from three laying periods. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA, Bydgoszcz: 158-160.
 19. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2015). Physical characteristics of eggs from ducks during two years of productive life. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA, Bydgoszcz: 160-162.
 20. Niżnikowski R., Borys B., Świątek M. (2015). Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część I. Wpływ wypasu na pastwisku. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 92.
 21. Nowaczewski S., Wojciechowska M., Lewko L. (2015). Effect of housing system and age on eggshell quality of laying hens. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA, Bydgoszcz: 150-151.
 22. Pakulski T. (2015). Merynos polski odmiany barwnej. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25 czerwca, 39-41.
 23. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt z uwzględnieniem ich genotypu. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 101.
 24. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część II. Wpływ ubocznych produktów biopaliw. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 102.
 25. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R., Puppel K. (2015). The vitamin A and E content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Warsaw, 31 August – 4 September, Book of Abstracts No. 21, 476.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Gornowicz E. (2015). Postęp w produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Wiad. Drob. maj/czerwiec: 12-16.
 2. Gornowicz E. (2015). Przyroda nieopodal nas. Wiad. Drob. 3/4: 43-44.
 3. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Mięso gęsie – kształtowanie się krajowej produkcji i spożycia oraz charakterystyka cech rzeźnych i mięsnych gęsi o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiad. Drob. listopad/grudzień: 16-21.
 4. Gornowicz E., Zwierzyński R. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu – majówka z czempionami. Pol. Drob., 7: 68-70.
 5. Lewko L. (2015). Piegus czyli indycze jajo. Polskie Drobiarstwo, 1/15, s. 32-33.
 6. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Charakterystyka jaj kaczek o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiad. Drob. lipiec/sierpień: 11-14.

Inne:

 1. Badowski J. (2015). Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym. Broszura upowszechnieniowa. „Hodowla i tucz drobiu wodnego w Polsce”. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 5-8.
 2. Bielińska H. (2015). Dobrostan gęsi w chowie przyzagrodowym. Gęś Biała Kołudzka. Broszura upowszechnieniowa. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ss. 15.
 3. Bielińska H., Kłos K., Sandecki R. (2015). Zasady odchowu i tuczu owsianego gęsi Białych Kołudzkich®. Broszura upowszechnieniowa. „Hodowla i tucz drobiu wodnego w Polsce”. Wyd. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 9-12.
 4. Calik J., Zwierzyński R. (2015). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok XI, s: 41-77.
 5. Calik J., Zwierzyński R. (2015). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok XI, s: 88-103.
 6. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Kaczki – mięso. Produkcja-spożycie-tradycja. IZ PIB Balice, Broszura upowszechnieniowa b-5/2015. ISBN 978-83-7607-242-5, ss. 24.
 7. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej gęsi różniących się pochodzeniem. w: Wencek E. (red.), Kałużna I., Koźlecka M., Miszkiel I., Pałyszka M., Prokopiak H., Radziszewska J., Suchocki W., Winiarski K., Adamski M., Kuźniacka J. Wyniki Oceny Wartości Użytkowości Drobiu w 2014 roku. KRD IG, Warszawa: 178-182.
 8. Lewko L. (2015). Jakość jaj kaczek – parametry fizyczne. IZ PIB Balice, Broszura upowszechnieniowa b-6/2015. ISBN 97-83-7607-246-3,ss. 32.
 9. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Ocena cech fizycznych jaj kaczych wybranych stad zachowawczych w końcowym okresie nieśności. w: Wencek E. (red.), Kałużna I., Koźlecka M., Miszkiel I., Pałyszka M., Prokopiak H., Radziszewska J., Suchocki W., Winiarski K., Adamski M., Kuźniacka J. Wyniki Oceny Wartości Użytkowości Drobiu w 2014 roku. KRD IG, Warszawa: 201-207.

Publikacje 2014

Wykaz publikacji 2014
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne i monografie:

 1. Bernacka H., Chwalna A., Jarzynowska A. (2014). Consumer assessment of yogurts made from sheep’s, goat’s, cow’s and mixed milk. Acta Scientiarum Polonarum, Zootechnica, 13, 1: 19-28.
 2. Bielińska H., Kłopotek E., Węglarzy K. (2014). Chów gęsi w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. K. Węglarzego, Wyd. II-uzupełnione i rozszerzone, 2014, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.: 224-226.
 3. Borys B., Dymnicki E., Słoniewska D., Milerski M. (2014). Influence of separation from lambs and litter size on milk yield and milk composition in Kołuda ewes. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 2: 19-28.
 4. Borzuta K., Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Janiszewski P., Powałowski K, Lisiak B. (2014). Jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych i wartość rzeźna jagniąt żywionych intensywnie z udziałem ubocznych produktów biopaliw. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(97), 1: 10-22.
 5. Gornowicz E., Lewko L., Książkiewicz J., Szukalski G. (2014). Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach – dawniej i dzisiaj. Monografia. Wydawnictwa IZ PIB, ss.1-55.
 6. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2014). Chów drobiu grzebiącego zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. K. Węglarzego, Wyd. II-uzupełnione i rozszerzone, ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.: 206-223.
 7. Krawczyk J., Obrzut J., Zwierzyński R. (2014). Analiza wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych. Rocz. Nauk. Zoot., 41, 2: 107-118.
 8. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Kształtowanie się wytrzymałości i odkształcenia elastycznego skorupy jaj kaczek pochodzących z wybranych stad zachowawczych. Wiad. Zoot. R. LII, 1: 20-28.
 9. Lisowski M. (2014). Analiza zmienności genetycznej kur szacowanej metodami genetyki ilościowej i molekularnej. (praca habilitacyjna) Monografie i rozprawy. Wyd. IZ PIB Kraków, ss. 1-118.
 10. Mucha S., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2014). Genetic parameters of carcass traits in ducks from crossbred population. Ann. Anim. Sci., 1: 43-53.
 11. Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2014). Mapping quantitative trait loci affecting some carcass and meat traits in duck (Anas platyrhynchos). J Appl Genetics, 55: 497-503

Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:

 1. Borys B. (2014). Jagnięcina – dietetyczne mięso niszowe z perspektywy producenta i konsumenta. Materiały Seminaryjne nt. „Produkcja żywności w oparciu o wysokiej jakości surowce pochodzenia zwierzęcego” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ss. 8-18.
 2. Borys B., Knapik J., Pękala J., Bodkowski R. (2014). Zawartość L-karnityny w surowej i pieczonej jagnięcinie w zależności od rodzaju zielonki w dawce. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 200.
 3. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III Wpływ metody tuczu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 199.
 4. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III Wpływ produktów ubocznych biopaliw. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15- 17 września, s. 201.
 5. Gornowicz E. (2014). The use of feed enzymes in broiler chicken diets as related to carcass meatiness. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27czerwca, ss. 57-58.
 6. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Factors influencing sensory quality of goose meat. VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu: ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 59.
 7. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2014). Wpływ stosowania tuczu owsianego na cechy fizyczne mięsa gęsi. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 30-31.
 8. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014). Fatty acid profile of breast muscle in geese. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 60.
 9. Gornowicz E., Szukalski G., Zwierzyński R. (2014). Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach – dzisiaj. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Współczesne polskie drobiarstwo”, Dworzyska, 05 września, ss. 101-109.
 10. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M. (2014). Physical characteristics of leg muscles from Pekin-type duck hybrids. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września, ss. 204-205
 11. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M. (2014). Jakość mięśni piersiowych mieszańców kaczek typu pekin. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 25-29.
 12. Gornowicz E., SzwaczkowskiT., Pietrzak M., Mucha S., Graczyk M. (2014). Colour of meat from broiler ducks. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 61.
 13. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Szablewski T. (2014). Cechy rzeźne i mięsne kurcząt z chowu ekologicznego. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. NaukaPraktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss.32-33.
 14. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014). Analiza SNP w genie miostatyny owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, 204.
 15. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014). Badania nad polimorfizmem eksonu 10. genu kalpaliny 3 (CPN3) owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 205.
 16. Kłopotek E. (2014). Gęś Biała Kołudzka – polski hit eksportowy i elitarny produkt kulinarny na polskim stole. Materiały Seminaryjne nt. „Produkcja żywności w oparciu o wysokiej jakości surowce pochodzenia zwierzęcego” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ss. 19-26.
 17. Knapik J., Borys B., Pieszka M., Kłopotek E., Jarzynowska A. (2014). Wpływ rodzaju zielonki i początkowej masy ciała jagniąt na wyniki tuczu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 209.
 18. Lewko L. (2014). Historia dworu w Dworzyskach. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Współczesne polskie drobiarstwo”, Dworzyska, 05 września, ss. 91-100.
 19. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Effect of weight of consumption eggs on their quality parameters. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 94.
 20. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Kształtowanie się tekstury mięsa gęsi w zależności od płci. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 34-35.
 21. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S., Szablewski T. (2014). Comparative analysis of eggshell quality traits of ducks from conservation flocks. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września, ss. 200-201.
 22. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M. (2014). Kształtowanie się barwy mięsa drobiu wodnego. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 36-37.
 23. L., Gornowicz E. (2014). Comparative analysis of interior egg from selected flocks of ducks. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 93.
 24. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Szwaczkowski T. (2014). Nonadditive QTL effects on meat quality traits in ducks. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września, ss. 202-203.
 25. Niżnikowski R, Borys B., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. I Wpływ wypasu na pastwisku. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 211.
 26. Pakulski T., Biel P., Jarzynowska A. (2014). Obserwacje nad występowaniem barwnych typów umaszczenia w stadzie merynosa odmiany barwnej w latach 2002-2011. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września 2014, s. 215.
 27. Pakulski T., Jarzynowska A. (2014). Obserwacje nad wpływem dodatku ziół na skład i wartość odżywczą owczych serów półtwardych dojrzewających. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15- 17 września, s. 216.
 28. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J. (2014). Genetic linkage map of chromosome 1 in duck (Anas platyrhynchos). XIVth European Poultry Conference, Stavanger, Norwegia, 23-27 czerwca, ss. 425.
 29. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014). Barwa tkanki mięśniowej oraz wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 226.
 30. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014). Podstawowy skład chemiczny tkanki mięśniowej oraz wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX 3 Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 227.
 31. Tomczyk Ł., Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska Radziejewska R. (2014). Ecological laying hens management system in maintaining the welfare. The 9th International Conference of Young Naturalists from Biotechnology to Environmental Protection. The interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 06-08 listopada, ss. 181.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Badowski J., Kłos K., Bielińska H. Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych. Polskie Drobiarstwo, 9: 40-44.
 2. Borys B. (2014). Jagnięcina promowana w górach i na nizinach. Bilans Dodatni, 3(33), s. 57.
 3. Borys B., Lenart P. (2014). Promocja mięsa owczego. Cz. II. Jak się to robi na nizinach. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 83-100.
 4. Gornowicz E. (2014). Dla miłośników natury – Dolina Ptaków. Pol. Drob., 08: 62-63.
 5. Gornowicz E. (2014). Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Współczesne polskie drobiarstwo” (Dworzyska, 05 września 2014 r.), Wiad. Zoot. , 4: 185-188
 6. Gornowicz E. (2014). Seminarium “Współczesne polskie drobiarstwo” w Dworzyskach. Drob., 10: 62-64.
 7. Gornowicz E. (2014). Uroczystość w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Wiad. Drob., wrzesień/październik: 12-15.
 8. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Jakość sensoryczna mięśni piersiowych i nóg krajowych gęsi odmian południowych. Wiad. Drob. lipiec/sierpień: 13-16.
 9. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014). Parametry żółtka jaj kur żywionych zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Wiadomości Drobiarskie, marzec/kwiecień: 19-24.
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Ocena jakości jaj kur nieśnych utrzymywanych w warunkach gospodarstwa ekologicznego. WD listopad/grudzień: 32-35.
 11. Skowronek B., Borys B. (2014). Gospodarstwo „Ciche Wody” Anny i Wojciecha Oczkowskich – atrakcje agro-turystyczne i edukacyjne. Bieżące Informacje, 7-8(304): 29-30.

Inne:

 1. Badowski J. (2014). Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych. Broszura upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu, wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 13-14.
 2. Bielińska H. (2014). 11 listopada – Poradnik Świętowania. Wyd. SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j. Toruń, 52-55.
 3. Bielińska H. (2014). Kołudzka gęsina dobrze smakuje a czy zdrowie nam ratuje? Broszura upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu, wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 15-16.
 4. Bielińska H., Wojciechowski J, Zaguła B. (red.). (2014). ABC Przyzagrodowej Hodowli 4 Gęsi. Poradnik wydany w ramach akcji „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”. Toruń.
 5. Calik J., Zwierzyński R. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętej programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok X: 46-83.
 6. Calik J., Zwierzyński R. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętej programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok X: 93-110.
 7. Gornowicz E. (2014). Ekologiczny chów drobiu wodnego. Broszura wdrożeniowa b-2/2014, Balice: 40 s.
 8. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Ocena cech sensorycznych mięsa krajowych gęsi odmian południowych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku. KRD-IG, Warszawa, ss. 188-192.
 9. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Współczesne polskie drobiarstwo., ISBN 83-60272-17- 4, Grafikon-Druk s.c. Poznań, ss. 1- 110.
 10. Kłos K. (2014). Warunki chowu gęsi owsianych Białych Kołudzkich®. Broszura upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu, wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 4-6.
 11. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Jakość jaj pozyskanych metodami ekologicznymi w zależności od pochodzenia kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku. KRD-IG, Warszawa, ss. 141-145.

Publikacje 2013

Wykaz publikacji 2013
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne i monografie:

 1. Borys B., Borys A., Lisiak D. (2013). Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. I. Wyniki tuczu i wartość rzeźna. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 2: 35-43.
 2. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Lisiak D. (2013). Efekty stosowania produktów towarzyszących produkcji biopaliw w półintensywnym tuczu jagniąt. Cz. II. Uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 9, 3: 33-45.
 3. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys A., Borzuta K. (2013). Slaughter value and meat quality of lambs fattened semi-intensively with DDGS and linseed. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, LXVIII, 4: 5-14.
 4. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2013). System chowu jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 58, 3: 161-164.
 5. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013). Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 58, 3: 165-168.
 6. Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. (2013). Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, 4: 19-30.
 7. Jarzynowska A., Kłopotek E. (2013). Charakterystyka składu chemicznego i frakcji lipidowej półtwardego sera dojrzewającego produkowanego z mleka owczego i owczokrowiego w sezonie letnim. Roczniki Naukowe PTZ, 9, 4: ss. 39-52.
 8. Kłos K., Sokołowicz Z., Bielińska H. (2013). Sterowanie nieśnością jako czynnik poprawiający efektywność chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 1: 91-96.
 9. Szablewski T., Gornowicz E., Szablewska–Stuper K., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R. (2013). Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 90: 42-51.

Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:

 1. Badowski J. (2013). 50 lat hodowli gęsi Białych Kołudzkich® w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 5-7.
 2. Badowski J. (2013). Gęś Biała Kołudzka® – 50 lat hodowli (1962-2012). Materiały Szkoleniowe. Fundacja Agro-Wsparcie, (publikacja na stronie internetowej fundacji Agro-Wsparcie)
 3. Badowski J. (2013). Technologia lęgu piskląt gęsich. Materiały Szkoleniowe. Szkolenie dla pracowników sezonowych Wylęgarni Gęsi. Kołuda Wielka, 30 stycznia, ss. 1-21.
 4. Bagnicka E., Danków R., Pakulski T., Horbańczuk J. (2013). Regionalne i tradycyjne produkty z surowców pochodzenia zwierzęcego / Regionale und Traditionelle Produkte aus Tierscher Erzeugung. Referat na Konferencję Polsko-Niemiecką „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”, Balice 15-17 października, ss. 127-153.
 5. Bernacka H., Jarzynowska A., Chwalna A., Mistrza M. (2013). Porównanie jakości jogurtów z mleka owczego, koziego, krowiego i mieszanego. Materiały konferencyjne LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ. Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, Kraków, 9–11 września, ss. 229-230
 6. Bielińska H. (2013). Gęsina – smak i zdrowie. Materiały Szkoleniowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gęsina wraca na polskie stoły”, Kołuda Wielka, 06 września, ss. 11-12.
 7. Bielińska H. (2013). Specyfika i strategia żywienia gęsi Białych Kołudzkich. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 8-11.
 8. Borys A., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D. (2013). Slaughter value and meat quality of lambs fattening semi-intensively with DDGS and linseed. Proceedings of 59th International Congress of Meat Science and Technology, Izmir (Turkey) 18-23 August, ss. 4. (wydane na USB)
 9. Borys B. (2013). Modyfikacje prozdrowotne jakości spożywczych produktów owczarskich – możliwości i ograniczenia. Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techniczna „Jagnięcina w Naszym Dziedzictwie Kulinarnym i Kuchni Współczesnej” Ostromecko 6 lipca, ss. 33-50
 10. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Lisiak D. (2013). Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część I. Lipidowe parametry zdrowotne. Materiały Zjazdowe LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków 9-11 września, ss. 236-237.
 11. Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Borys A., Pieszka M., Grześkiewicz S. (2013). Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego do produkcji jagnięciny wysokiej jakości. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” Poznań, 25 września, ss. 64-84.
 12. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Łochyński S., Kłopotek E. (2013). The influence of lambs feeding with DDGS with and without vitamin E supplementation on L-carnitine level in raw and thermally processed meat. Proceedings of 11th World Conference on Animal Production, 15-20 października, Pekin (Chiny), 334- 335. (wydane na USB)
 13. Borys B., Pieszka M., Borys A., Kłopotek E., Lisiak D., Grześkiewicz S. (2013). The influence of lambs feeding with DDGS with and without vitamin E supplementation on oxysterols concentration in raw and thermally processed meat Proceedings of 11th World Conference on Animal Production, 15-20 października, Pekin (Chiny), 335. (wydane na USB)
 14. Borys B., Pieszka M., Lisiak D., Borys A., Kłopotek E. (2013). Wpływ czynników zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy typu salami z mięsem jagnięcym. Cz. B. Stabilność oksydacyjna tłuszczu i cholesterolu. Sympozjum NaukowoTechniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013” Warszawa 04-05 grudnia, 38-39.
 15. Gornowicz E. (2013). Kształtowanie efektywności odchowu kurcząt brojlerów poprzez stosowanie enzymów proteolitycznych. IX Poznańskie Forum ZootechnicznoWeterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia, ss. 41.
 16. Gornowicz E. (2013). Wpływ dodatku do pasz niskobiałkowych proteazy serynowej i kompleksu karbohydraz na wskaźniki użytkowości kurcząt/ Effect of mono-component serine protease and multi-component carbohydrase complex supplementation on
  2 performance of broiler chickens fed low protein diets. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 72-73.
 17. Gornowicz E. (2013). Ocena jakości jaj oraz analiza efektywności ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. Seminarium „Współczesne rolnictwo ekologiczne zagadnienia produkcyjne, możliwości rozwoju, marketing”, Opolski Oddział Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Łosiów 21 marca, Materiały szkoleniowe (publikacja na stronie internetowej OODR Łosiów)
 18. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Cechy fizyczne mięsa gęsi odmian południowych w zależności od sposobu chowu/ Physical traits of geese meat of native varietes from southern Poland in relation to the rearing method. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 126-127.
 19. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Rearing performance of organically raised broiler chickens depending on some dietary factors. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 37.
 20. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych na efektywność chowu kurcząt rzeźnych w rolnictwie ekologicznym. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia, ss. 42.
 21. Gornowicz E., Lewko L. Szablewski T. (2013). System chowu jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja kurzego. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie. Produkcja Żywności, PIMR w Poznaniu, Puszczykowo 2-4 października, ss. 96.
 22. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Bereza M. (2013). Kształtowanie jakości tuszek i mięsa kurcząt rzeźnych utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. „Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”, Kraków 02-03 lipca, ss. 294-295.
 23. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K., Pietrzak M. (2013). Wpływ utrzymania krajowych gęsi odmian południowych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego na jakość mięsa XV Międzynarodowa konferencja Naukowa nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Techniki. Technologie. Produkcja Żywności, PIMR w Poznaniu, Puszczykowo 2-4 października, ss. 25.
 24. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L. Pietrzak M. (2013). Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w ekologicznej produkcji mięsa. Nutzung der biovielfalt des geflugels In der oko-fleischproduktion. Materiały konferencyjne. Konferencja PolskoNiemiecka „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich, praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość”. Balice 16-17 października, ss. 241-244.
 25. Grajewski B., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Lisowski M. (2013). Methods of biodiversity conservation in national duck and goose breeds. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz 19-21 września, ss. 40.
 26. Jarzynowska A. (2013). Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim oraz technologii produkcji na skład serów miękkich. Materiały konferencyjne LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, Kraków, 9–11 września, ss. 224.
 27. Kaczor U., Borys B., Pustkowia H. (2013). Wpływ stosowania DDGS i suplementacji witamina E na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i okrywowego 3 tuczonych jagniąt. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków 9-11 września, ss. 244.
 28. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Kształtowanie się aktywności hydrolitycznej lizozymu białka jaj kaczek w końcowym okresie nieśności/ Evaluation of the enzymatic activity of duck egg white lysozyme at the end of the laying period. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 132-133.
 29. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Kształtowanie się morfologicznych cech jaj w zależności od żywienia kur nieśnych. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. „Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”, Kraków 02-03 lipca, ss. 291-292.
 30. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Możliwości kształtowania zawartości lizozymu w białku jaja kurzego. Possibilities of modifying the lysozyme content of hen’s egg white. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 68.
 31. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Plant-derived preparations in chicken diets as related to physical properties of eggshell. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz 19-21 września, ss. 67.
 32. Lewko L., Gornowicz E. (2013). System utrzymania jako czynnik kształtujący poziom i aktywność enzymatyczna lizozymu białka jaja kurzego/ The housing system as a factor influencing the level and enzymatic activity of hen egg white lysozyme. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04września, ss. 166-167.
 33. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Wpływ jakości skorupy jaj na wskaźniki wylęgowości kaczek stad zachowawczych. Auswirkung der eischalenqualitat auf die schlupfleistung der enten der erhaltungsherden. Materiały konferencyjne. Konferencja Polsko-Niemiecka „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich, praktyczne wykorzystanie-teraźniejszość i przyszłość”. Balice 16-17 października ss. 273-276.
 34. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Wpływ żywienia na kształtowanie się jakości białka jaja kurzego ze szczególnym uwzględnieniem lizozymu. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia 2013, ss. 45.
 35. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Żywienie ptaków jako czynnik kształtujący jakość skorupy. IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników”, Poznań 11 kwietnia, ss. 46.
 36. Lewko L., Gornowicz E., Szablewski T. (2013). Effect of rearing conditions of hens on egg quality. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, Poznań 14-16 maja, ss. 110.
 37. Lisiak D., Borys B., Grześkiewicz S., Pieszka M., Borys A., Grześkowiak E., Kłopotek E. (2013). Wpływ czynników zootechnicznych i składu surowcowego na jakość kiełbasy typu salami z mięsem jagnięcym. Cz. A. Wybrane parametry jakości zdrowotnej. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2013” Warszawa 04-05 grudnia, ss.36-37.
 38. Mucha S., Gornowicz E., Pietrzak M., Grajewski B., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013). Genetic parameters of sensory evaluation and technological value of duck meat. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału 4 WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 140-141.
 39. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013). QTL effects for some meat quality traits in ducks. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04.września, ss. 58-59.
 40. Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013). Studies on QTL effects on some performance traits in ducks. Proceedings of the 8- th European Symposium Poultry Genetics, San Servolo Conference Centre (Venice), Italy, 25-27 September, ss. 54.
 41. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2013). Loci cech ilościowych w chromosomie I kaczki warunkujące cechy użytkowości mięsnej. IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13 września, ss. 130.
 42. Pakulski T., Jarzynowska A., Bagnicka E. (2013). Sondaż preferencji konsumentów odnośnie jogurtu naturalnego i probiotycznego z mleka owczego, Materiały konferencyjne LXXVIII Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa, Kraków, 9–11 września (errata), ss. 277.
 43. Pieszka M., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2013). Wpływ wybranych czynników na jakość kiełbasy typu salami z mięsa jagnięcego. Część II. Utlenianie cholesterolu. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków 9-11 września, ss. 260-261.
 44. Sandecki R. (2013). Dzikie gęsi w Polsce. Materiały Konferencji naukowo-technicznej pt. „Polska rasa gęś Biała Kołudzka® – hodowla i chów”, Kołuda Wielka, 01 marca, ss. 18-19.
 45. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R, Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013). Fusarium genus moulds and their mycotoxins in table eggs content. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój aparatury i prac naukowobadawczych w przetwórstwie rolno spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”. Zakopane 15-17 października, ss. 100-101.
 46. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2013). Evaluation of microscopic fungi in table egg content. 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session “Quo vadis alimentum”, Poznań 14-16 maja, ss. 153.
 47. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013). Ergosterol jako chemiczny wskaźnik zanieczyszczenia treści jaj grzybami mikroskopowymi. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium NaukowoTechniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 1-4 grudnia, ss. 175.
 48. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013). Microscopic fungi and mycotoxins in table eggs-model research. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA, Zegrze 02-04 września, ss. 176-177.
 49. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Lisowski M., Gornowicz E., Radziszewska J. (2013). QTL Mapping in Ducks – Preliminary Results. BIT’s 4th Annual World DNA and Genome Day, Nanjing, 25-27 kwietnia, ss. 225.
 50. Wawro K., Badowski J., Kleczek K., Bielińska H., Wilkiewicz-Wawro E., Makowski W., Kłos K. (2013). Równania regresji wielokrotnej do oceny umięśnienia gęsi rasy Biała Kołudzka®. Materiały Konferencyjne. Sympozjum Naukowo-Techniczne pt.: „Postęp technologii mięsa. Nauka – Praktyce 2013”, Warszawa 05 grudnia, ss. 58-59.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Borys B., Milerski M., Niżnikowski R. (2013). Promocja mięsa owczego. Jak się to robi w naszych górach … i w Czechach. Wiadomości Zootechniczne, LI, 2(277): 87-96.
 2. Gornowicz E. (2013). Prof. dr hab. Tadeusz Straszewski – wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 4: 26-28.
 3. Gornowicz E. (2013). Szkolenie – znaczenie starych ras zwierząt w chowie ekologicznym. Polskie Drobiarstwo, 2: 28-30.
 4. Gornowicz E., Lewko L. (2013). System chowu kaczek a ich cechy użytkowe i rzeźne. Wiadomości Drobiarskie, wrzesień/październik, ss. 4-10.
 5. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2013). Wybrane cechy fizyczne jaj kur utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Polskie Drobiarstwo, 5:8-12.
 6. Lewko L. (2013). A może tak gęsie jajeczko?. Polskie Drobiarstwo, 6/13: 64-65.
 7. Lewko L. (2013). Małe jest… pyszne. Polskie Drobiarstwo, 2/13: 54-55.
 8. Lewko L. (2013). O pisankach i nie tylko… Polskie Drobiarstwo, 3/13: 52-56.
 9. Lewko L. (2013). Strusie jajo-gigantyczny rarytas. Polskie Drobiarstwo, 9/13: 57-59.
 10. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Henryk Wcisło – wspomnienie. Polskie Drobiarstwo, 12/13: 58-60.
 11. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Jaja wybranych krajowych rodów kur nieśnych – parametry fizyczne. Wiadomości Drobiarskie, lipiec/sierpień, ss. 10-12. 62. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wiadomości Drobiarskie, maj/czerwiec, ss. 17-20.

Inne:

 1. Gornowicz E., Lewko L. (2013). Wartość użytkowa i rzeźna kaczek w zależności od systemu chowu. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012 roku. KRD-IG Warszawa 2013, ss. 218-224.
 2. Gornowicz E., Nowaczewski S. (2013). Rodzime gęsi odmian południowych – w chowie przydomowym. Instrukcja wdrożeniowa, IZ PIB Kraków, i-2/2013, ss. 1-24.
 3. Gornowicz E., Węglarzy K., Nowaczewski S. (2013). Rodzime gęsi odmian południowych w chowie ekologicznym. IZ PIB Kraków, Instrukcja wdrożeniowa i- 3/2013, ss. 1-44.
 4. Lewko L. (2013). Konsumpcyjne jaja kurze – wyróżniki kształtujące jakość. Broszura wdrożeniowa, 2/2013; ISBN 978-83-7607-292-0, ss. 20.
 5. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Analiza cech fizycznych jaj wybranych krajowych rodów kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012 roku. KRD-IG Warszawa 2013, ss. 146-152.
 6. Lewko L., Gornowicz E. (2013). Ocena cech jakości jaj wybranych krajowych mieszańców użytkowych kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2012 roku. KRD-IG Warszawa 2013, ss. 153-159.
 7. Lisowski M., Wencek E. (2013). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss.38-63.

Publikacje 2012

Wykaz publikacji 2012
IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Prace oryginalne i monografie:

 1. Borys B., Borys A., Grześkowiak E. (2012) Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z suplementacją witaminy E na jakość mięsa. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 67, 2: 104-113.
 2. Borys B., Oprządek J., Borys A., Przegalińska-Gorączkowska M. (2012) Lipid profile of intramuscular fat in lamb meat. Animal Science Papers and Report v. 30, 1: 45-56.
 3. Gornowicz E., Węglarzy K., Pietrzak M., Bereza M. (2012). Kształtowanie się cech rzeźnych i mięsnych gęsi krajowych ras południowych. Wiad. Zoot. 50, 4:5-16.
 4. Jarzynowska A., Pakulski T. (2012) Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa, mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego produkcji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zoot.. t. 8, nr 1, s. 47 – 61.
 5. Lewko L., Gornowicz E. (2012). Porównanie jakości białka jaj kaczek K-2, P-9 i LsA pod względem zawartości i aktywności lizozymu. Wiad. Zoot. 50, 4:17-24. Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
 6. Badowski J. (2012). „Gęś Biała Kołudzka® – fenomen Polskiej Nauki i Hodowli”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Inowrocław 7 – 8 września, materiały konferencyjne – płyta CD.
 7. Badowski J. (2012). Hodowla zarodowa gęsi Białej Kołudzkiej®. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26 luty, Konferencja naukowo – techniczna. Streszczenia referatów s. 116 – 117.
 8. Badowski J., Bielińska H., Kłos K., Biel P., Sandecki R. (2012). Effect of diet supplementation with probiotic on body weight of White Kołuda geese in 17TH week of life. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września, s. 78-79
 9. Badowski J., Kłos K., Połtowicz K., Bielińska H., Doktor J. (2012). Effect of probiotic supplementation on meat quality of White Kołuda geese. International Scientic Conference “Presence and future of animal science”, UR im. H. Kołłątaja, Kraków, 21-22 czerwca, s. 69-70.
 10. Bielińska H. (2012). Gęś Biała Kołudzka – Fenomen Polskiej Nauki i Hodowli – Dorobek naukowy (1962 – 2012). Referat plenarny. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Inowrocław 7-8 września, materiały konferencyjne, płyta CD.
 11. Bielińska H. (2012) Gęś owsiana – polski produkt markowy – warunki utrzymania i żywienia. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26.02.2012. Konferencja naukowo – techniczna. Streszczenia referatów s. 119 – 120.
 12. Bielińska H., Badowski J., Sandecki R., Kłos K. (2012). Effect of modified nutrition system on indices of slaughter value of White Kołuda® oat geese. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września, s. 80-81.
 13. Borys B. (2012). Efekty produkcyjne i wartość rzeźna jagniąt tuczonych intensywnie mieszanką z DGGS i nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.112.
 14. Borys B. (2012). Production effects of using DDGS in semi-intensive fattening of lambs – Conference materials. 14th International Seminar of the FAO-CIHEAM SubNetwork on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and management strategies to improve livestock productivity, welfare and product quality under climate change”, Hammamet (Tunisia) 15-18 maja, Session S1-P-08, p. 37.
 15. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2012). Profil lipidowy grilowanego mięsa jagnięcego przy stosowaniu w mieszance pełnoporcjowej z DDGS i nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 111.
 16. Borys B., Dymnicki E. (2012). Wstępne porównanie składu mleka owiec kołudzkich z doju w okresie ssania i po odsadzeniu jagniąt. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 113.
 17. Borys B., Grześkiewicz St., Borys A., Siekierko U., Grześkowiak E. (2012). Efektywność wykorzystania produktów ubocznych produkcji biopaliw do modyfikacji jakości prozdrowotnej jagnięciny w zależności od wybranych czynników genetycznych i środowiskowych oraz obróbki cieplnej mięsa. Materiały konferencyjne Sympozjum Naukowego projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października, s. 54 – 59.
 18. Borys B., Grześkowiak E., Borys A. (2012). Quality of culinary meat from lambs fattened semi-intensively with DDGS – Conference materials. 14th International Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and management strategies to improve livestock productivity, welfare and product quality under climate change”, Hammamet (Tunisia) 15-18 maja, Session S3-P-11, s. 89.
 19. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kłopotek E. (2012). Quality of raw and grilled meat from lambs fattened with DDGS – Congress proceedings. 16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz, 13-15 września, s. 149.
 20. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Borzuta K., Janiszewski P., Powałowski K., Borys A. (2012). Wydajność mięsa kulinarnego z półtusz jagniąt tuczonych półintensywnie do wysokich standardów wagowych w zależności od składu mieszanki treściwej, rodzaju paszy objętościowej oraz pochodzenia rasowego. Materiały Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”, Warszawa 17 maja, s. 29-30.
 21. Borys B., Kaczor U., Niemiec M. (2012). Spożycie wybranych pierwiastków przez tuczone jagnięta przy stosowaniu w mieszankach produktów ubocznych biopaliw. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10- 12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 114.
 22. Borys B., Kłopotek E. (2012). Production effects of fattening lambs using DDGS in diets with hay or pasture grazing – Congress proceedings. 16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz 13-15 września, s. 148.
 23. Borys B., Pieszka M. (2012). Wpływ stosowania DDGS i suplementacji witaminą E na utlenianie cholesterolu w kulinarnym mięsie jagnięcym LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 110. 2
 24. Borzuta K., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Magda F., Lisiak B., Borys A. (2012). Wpływ stosowania suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) oraz pochodzenia rasowego jagniąt na uzysk podstawowych elementów i mięsa kulinarnego z półtuszy – Materiały na: Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”, Warszawa 17 maja, s. 37-38.
 25. Gornowicz E., Lewko L. (2012). Dobrostan kur a parametry fizyczne białka jaja. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno – Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19 kwietnia: 42.
 26. Gornowicz E., Radziszewska J., Pietrzak M. (2012). Wpływ dobrostanu kaczek ras zachowawczych na jakość rzeźną. VIII. Poznańskie Forum Zoot.-Wet. „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19 kwietnia: 43.
 27. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Kształtowanie się kosztów ekologicznej produkcji drobiarskiej/Trends in the costs of organic poultry production. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 182-183.
 28. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Mięso drobiowe z produkcji ekologicznej – koszty. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17 maja: 33-34.
 29. Gornowicz E., Węglarzy K., Radziszewska J., Bereza M. (2012). Jakość cech fizycznych mięsa gęsi wybranych stad zachowawczych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17 maja: 35-36.
 30. Grześkowiak E., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2012) Wpływ żywienia tuczonych jagniąt DDGS i nasionami lnu na jakość mięsa surowego i grilowanego. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.119.
 31. Jarzynowska A. (2012). Właściwości pro- i antymiażdżycowe tłuszczu półtwardych serów owczych i owczo-krowich wyrabianych z mleka pozyskiwanego w warunkach żywienia letniego. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.121.
 32. Jarzynowska A. (2012). Wpływ czasu przechowywania półtwardych serów dojrzewających na ich skład i jakość. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 122.
 33. Jarzynowska A. (2012). Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim na uzysk serów miękkich. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 123.
 34. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012). Effect of maize dried distillers grains with solubles (DDGS) on fatty acid profile of muscle tissue in intensively fattened lambs. Conference materials. International Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwca, p. 97.
 35. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012). Fatty acid profile of muscle tissue in semi-intensively fattened lambs depending on the proportion of maize dried distillers grains with solubles (DDGS) and type of roughage. – Conference materials. International
  3 Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwiec, p. 99.
 36. Kłos K., Bielińska H., Badowski J., Sandecki R. (2012). Relation between number of laid eggs and their weight in White Kołuda® geese. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września, s. 78-79.
 37. Lewko L., Gornowicz E. (2012). Kształtowanie się aktywności lizozymu w zależności od wieku kur/The enzymatic activity of lysozyme depending on the age of hens. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 165-166.
 38. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2012). Zmienność gene¬tyczna wybranych loci mikrosatelitarnych chromosomu I kaczek z populacji rodzicielskich i mieszańców/Genetic Variability of some microsatellite loci on chromosome 1 in ducks of parental and crossbreed populations. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 32-33.
 39. Pakulski T. (2012) Obserwacje nad występowaniem brązowej barwy runa w stadzie merynosa polskiego odmiany barwnej. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 135.
 40. Pakulski T. (2012). Skład i wartość odżywcza jogurtu probiotycznego z mleka owczego z lub bez dodatku krowiego. Materiały konferencyjne Sympozjum Naukowego projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października s. 66 – 70.
 41. Pakulski T. (2012). Wpływ technologii produkcji na skład owczych serów twarogowych. Cz. II Skład aminokwasowy białka serów. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 133.
 42. Pakulski T., Bagnicka E. (2012). Ocena wpływu technologii produkcji na skład frakcji tłuszczowej serów twarogowych. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały konferencyjne, CD, s. 134.
 43. Pakulski T., Bagnicka E. (2012). Wpływ technologii produkcji na skład owczych serów twarogowych. Cz. I Skład aminokwasowy serów. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.132.
 44. Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska-Radziejewska R. (2012). Ekologiczny chów niosek zapewnieniem dobrostanu kur. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19 kwietnia: 54.
 45. Szablewski T., Gornowicz E., Stuper Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R. (2012). Jaja z ekologicznego chowu kur niosek jako źródło składników prozdrowotnych. Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w technologii żywności – od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej”, Poznań, 26-27 września:. 106.
 46. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012). Analysis of the mineral content table eggs from hens kept in ecological conditions. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i 4 prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25 maja: 80-81.
 47. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012). Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens included in the genetic resources conservation program. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25 maja: 110-111.
 48. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012). Profil kwasów fenolowych w jajach kurzych/Phenolic acids profile compounds in hen eggs. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 161-162.
 49. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejowska R., Gornowicz E. (2012). Ocena występowania grzybów makroskopowych w treści jaj kur utrzymywanych ekologicznie/Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens kept in organic conditions. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 205- 206.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Borys B. (2012). Fundusz promocji Mięsa Owczego – niebogaty, ale aktywny. – Bilans Dodatni, 6 (25). s. 34.
 2. Borys B. (2012). Modyfikować czy nie modyfikować jakość zdrowotną mięsa jagnięcego – Bilans Dodatni, 4 (23). s. 54-55.
 3. Borys B. (2012). Święto baraniny. Bilans Dodatni, 4 (23). s. 42-43.
 4. Borys B. (2012). Wełna owcza do lasu? Wiadomości Zootechniczne, L, 1 (272), 45-47
 5. Borys B., Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. (2012). Dynamiczny wzrost fermowej hodowli danieli i jeleni w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, L, 1 (272), 33-44.
 6. Borys B., Strzelec E. (2012). 8 Międzynarodowe Sympozjum Żywienia Zwierząt
  Roślinożernych w Aberystwith (Walia) – wrażenia fotograficzne i naukowe zootechników owczarzy. Wiadomości Zootechniczne, L, 2 (273), 57-68.
 7. Borys B., Wojciechowski J. (2012). Dyskutowano o jagnięcinie – Wieś KujawskoPomorska, 137, s. 42.
 8. Gornowicz E., Ślósarz P. (2012). 90 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. Jubilat Wielkopolski. Poznań: 20-21.
 9. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Odchów gęsi ras południowych w gospodarstwach ekologicznych. Pol. Drob., 11/12: 10-12.
 10. Badowski. (2012). 50 lat hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®. Pol. Drob., 11: 16-19.
 11. Lewko L. (2012). Jaja kacze? Dlaczego nie! Pol. Drob., 12: 88-89.
 12. Lewko L. (2012). Jakość skorup w zależności od systemu utrzymania kur. Hod. Drob., 9: 38-46.
 13. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. I. Pol. Drob., 5: 36-39.
 14. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. II. Pol. Drob., 6: 44-46.
 15. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. III. Pol. Drob., 7: 14-18.
 16. Lewko L., Gornowicz E., (2012). System utrzymania kur nieśnych a jakość jaj. Pol. Drob., 4: 6-10.

Inne:

 1. Bielińska H., Wojciechowski J. (2012). Przyzagrodowy chów gęsi. Materiały szkoleniowe. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ss.1-11.
 2. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kaczor U. (2012). Produkcja kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. „Produkcja kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolnospożywczego”. Konsumencki Panel Ekspertów – Prezentacje Kołuda Wielka, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Kraków 3 lipca, ISBN 978-83-7607-197-8.
 3. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa drobiowego i jaj. MRiRW, Warszawa-Falenty: 356-363.