Wizyta Japończyków w Zakładzie

15 maja 2019 r. gościliśmy delegację przedstawicieli największych domów towarowych w  Japonii, kupujących wyroby od firmy NISHIKAWA, specjalizującej się m.in. w produkcji pościeli, ocieplanych kurtek itp., z udziałem puchu gęsiego, pozyskiwanego poubojowo z gęsi białych kołudzkich.

Nasz znak towarowych „gęś Biała Kołudzka®, jest zastrzeżony również w Urzędzie Patentowym w Japonii. Tamtejsze firmy zabiegają o naszą zgodę na umieszczanie tego znaku na ich produktach.