Uroczyste Otwarcie Pasieki w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Pasieka EdukacyjnaZakład Doświadczalny Kołuda Wielka – uroczyste otwarcie. Nasza pasieka to obecnie już 14 rodzin pszczelich, wśród których prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość otwarcia pasieki: ks. Piotr Dułak, Z-ca Dyrektora IZ PIB Jakub Howaniec, Dyrektor OR ARiMR w Toruniu Jolanta Sobecka, Kierownik BP ARiMR w Inowrocławiu Anna Patyk, Dyrektor K-P ODR w Minikowie Ryszard Kamiński wraz z Z-cą Lidią Lewandowską, Z-ca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński, Prezes P-K Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Jacek Paul, Prezes Koła Pszczelarzy w Janikowie Jerzy Nowakowski, Włodzimierz Lorenc, Z-ca Burmistrza Janikowa Jacek Duma, Andrzej Klonecki, r.pr. Dawid Meller, Szymon Kwiatkowski, Z-ca Dyrektora ZD Kołuda Wielka Kamila Kłos wraz z kierownictwem.

W szczególny sposób chciałbym podziękować panu Włodzimierzowi Lorencowi za pomoc w tworzeniu pasieki, za wiele cennych rad i ważnych wskazówek. Dziękuję Rafał Zwierzyński za nadzór i pomoc w realizacji tego zadania. Największe podziękowania kieruję pod adresem Michał Hes – za ciężką pracę, za przygotowanie i uporządkowanie terenu, za remont magazynu, za opiekę nad pszczołami, za przyjęcie obowiązków opiekuna pasieki.

Pasieka Edukacyjna – to część projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”. Kolejne odsłony i przedsięwzięcia w ramach tego programu już wkrótce…

About Author: