Święto Gęsi 9 września 2017 roku

9 września 2017 r. obchodziliśmy coroczne Święto gęsi Białej Kołudzkiej® połączone z zakładowymi dożynkami. Tym razem świętowaliśmy w gronie pracowników zakładu, zarówno tych pracujących w Kołudzie Wielkiej, jak również pracujących w naszej Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną, którą w naszej zabytkowej kaplicy, pochodzącej z 1911 r. odprawił Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Ludzisku Ks. Piotr Dułak, a homilię wygłosił Ks. Zenon Rutkowski.

Po mszy świętej udaliśmy się na czele z pocztem sztandarowym niosącym nasz sztandar zakładu, do zakładowego parku, gdzie miała miejsce część oficjalna, podczas której m. in. pracownicy zakładu wręczyli dyrektorowi dr inż. Eugeniuszowi Kłopotkowi symboliczny bochen chleba, a dyrektor wręczył nagrody wyróżnionym pracownikom i prezenty wraz ze statuetką gęsi Białej Kołudzkiej® tym odchodzącym na emeryturę. Po części oficjalnej rozpoczęło się biesiadowanie przy potrawach serwowanych przez Tomasza Tomczaka i muzyce w wykonaniu znakomitego zespołu BENE z Warszawy. Około północy rozchodziliśmy się do domów w znakomitych nastrojach.