Spotkanie członków Konsorcjum

Spotkanie członków Konsorcjum „#Polska #Zdrowa #Gęś” – tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nasz wspólny projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich (gęśnikach).

About Author: