Podsumowanie 2023 roku

Inwestycje, rozwój, modernizacje, innowacje, wydarzenia, szkolenia, warsztaty, promocja, popularyzacja, tv, radio, media społecznościowe – 2023 rok w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka.

✅„Wielkich rzeczy w biznesie nigdy nie robi jedna osoba. Wykonuje je zespół ludzi” – Steve Jobs.

✅Dziękuję Wszystkim Pracownikom Zakładu Doświadczalnego za pracę i zaangażowanie – poniższe przedsięwzięcia, to efekt naszych wspólnych działań.

✅To wszystko wydarzyło się w tym roku..:

#INWESTYCJE#MODERNIZACJE

1️⃣. Podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego modernizacji posadzki w budynku owczarni – w trosce o jak najwyższy dobrostan i ekologię. Wykonano izolację przeciwwilgociową i płytę betonową wraz z odpływami liniowymi i kanałami odprowadzającymi do nowego zbiornika o pojemności 7m3, naprawiono słupy z ich reprofilizacją z dodatkiem polimerów. Zadanie zrealizowała, wyłoniona w postępowaniu ofertowym firma Broster sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie.

2️⃣. Podpisanie umowy na zadanie: „Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu”. Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON sp. z o.o. Białe Błota po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym będzie realizować powyższą inwestycję.

3️⃣. W Centrali ARiMR w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich.

4️⃣. Projekt Ekołuda i rolnictwo cyfrowe w realizacji. Zakupiliśmy nowoczesny siewnik do siewu rzepaku i buraków cukrowych – zawieszany, 12 rzędowy, wyposażony w: radarowy czujnik prędkości, kontrolę opto-elektroniczną sekcji wysiewających, czujnik synchro do wysiewu w rzędzie, składany w pozycję transportową hydraulicznie.

5️⃣. Bioasekruacja na wyższym poziomie – dodatkowe zabezpieczenie bioasekuracyjne – Dezynfekcyjna Brama Przejazdowa – w pełni automatyczna stacja dezynfekcyjna kompleksowo i precyzyjnie dezynfekuje wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Zakładu.

6️⃣. Rozpoczęliśmy najważniejszą inwestycję w 2023 roku: „Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu”.

7️⃣. Otrzymaliśmy 142.100,00 zł. dotacji, która przeznaczona jest na renowację zabytkowego Dworu w Dworzyskach, gdzie mieści się nasza Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego SZGDW Dworzyska. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Wsparcie uzyskaliśmy w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

8️⃣. Trwają prace termomodernizacyjne przy budynkach garażowych i warsztatowych w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Kolejna inwestycja i modernizacja w ramach projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”.

9️⃣. Fotowoltaika w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Kolejna ważna inwestycja w ramach Projektu EKOŁUDA. Przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW rozstrzygnięty Zadanie będzie realizować wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Energią Capital sp. z o.o. Systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła z Inowrocławia.

1️⃣0️⃣. 2 najważniejsze tegoroczne inwestycje zakończone. W ramach realizacji Projektu EKOŁUDA i podjętych działań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka zrealizowaliśmy: „Modernizację przyłącza abonenckiego 15 kV wraz z budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej” oraz „Instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp z systemem monitoringu”.

1️⃣1️⃣. Duże inwestycje już zakończone i oddane, ale te małe modernizacje też są bardzo ważne. Nowe wrota w naszej owczarni w trosce o dobrostan i bezpieczeństwo naszych owiec Wrota autorstwa: Michał Hes i Tomek Czerwiński.

#KONFERENCJE#WARSZTATY#SZKOLENIA

1️⃣2️⃣. Hybrydowe szkolenie w Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia oraz wsparcie w obszarze nawadniania – zmiany programu oraz nabory planowane w 2023 r.

1️⃣3️⃣. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – szkolenie hybrydowe Ekoschemat: „dobrostan zwierząt” – cele i wspólne wymagania dla interwencji; system punktowy i system wariantowy oraz obowiązki rolnika w świetle nowej Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

1️⃣4️⃣. Konferencja dla Rolnictwa – rolnictwo cyfrowe, innowacyjne systemy do mapowania plonów, uprawa zbóż, rzepaku i kukurydzy, technologie siewu, zaprawy nasienne, wskaźniki doboru odmian, ochrona upraw, analiza cen surowców w latach 2020-2023.

1️⃣5️⃣. „Jagnięcina w Kołudzie” – pierwszy dzień warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Trufla wśród mięs jagnięcina – warsztaty kulinarne prowadzi Piotr Lenart ekspert kulinarny. Tematy prelekcji: „Oferta finansowa WFOŚiGW w Toruniu. Dotacje i preferencyjne pożyczki”; „Charakterystyka, walory i atuty rodzimych ras owiec” w świetle wyników badań programu „Biostrateg” dot. zagospodarowania rodzimych ras zachowawczych”; Hodowla i chów owiec w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka; „Wsparcie ARiMR dla KGW.

1️⃣6️⃣. Drugi dzień warsztatów dla KGW „Jagnięcina w Kołudzie” – ze względu na zawartość substancji zdrowotnych w określonych proporcjach, uznawana jest za jedno z najzdrowszych mięs. Jagnięcina jest źródłem niezbędnych dla organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

1️⃣7️⃣. Warsztaty Jagnięcina w Kołudzie – dzień trzeci. Kuchnia z jagnięciną w roli głównej oraz duża szczypta przydatnych i cennych informacji.

1️⃣8️⃣. Debata „Wyzwania polskiego rolnictwa spowodowane wojną na Ukrainie oraz wdrożeniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027” organizowana przez Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

1️⃣9️⃣. „Kujawsko-Pomorski dzień doradztwa rolniczego” konferencja w 100lecie doradztwa rolniczego w Polsce i 67 lecie K-PODR w Minikowie.

2️⃣0️⃣. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – „Forum Innowacji województwa kujawsko-pomorskiego”. Inspiracja i promocja rozwiązań ukierunkowanych na innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Innowacje w praktyce – integrowana ochrona roślinna, biologizacja gleby, rolnictwo precyzyjne, racjonalne gospodarowanie wodą.

2️⃣1️⃣. Pierwsze warsztaty z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Spotkanie w Zespół Szkół CKR, to okazja do pokazania jaką rolę pełni Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, jakie prowadzimy działania, inwestycje i badania.

2️⃣2️⃣. Kolejne spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół Weterynaryjno – Przyrodniczych w Kobylnikach. Warsztaty dotyczą zadań jakie realizuje Zakład Doświadczalny, a przede wszystkim hodowli gęsi i prozdrowotnych właściwości gęsiny.

2️⃣3️⃣. Zajęcia edukacyjne – „Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Nasi goście mieli okazję zobaczyć m.in.: pisklęta gęsi, owce z jagniętami oraz pszczoły, dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych informacji dotyczących ich życia i znaczenia dla przyrody i człowieka. W rolach głównych udział wzięli: uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Ludzisku oraz Gęś Biała Kołudzka®, merynos polski odmiany barwnej, pszczoła kraińska.

2️⃣4️⃣. Spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka wraz z partnerem wydarzenia Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi realizuje warsztaty we współpracy ze szkołami o profilu rolniczym dotyczące chowu i hodowli gęsi oraz prozdrowotnych właściwości gęsiny.

2️⃣5️⃣. Kolejne spotkanie w ramach projektu „Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Dziś naszymi gośćmi byli uczniowie z III klasy Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie. Dzieci spotkały się z gąskami, pszczołami i owieczkami, były świadkami strzyży owiec, widziały jaja nie tylko gęsi oraz oglądały z bliska domki naszych pracowitych pszczół, a także wykonały samodzielnie świece z wosku pszczelego.

2️⃣6️⃣. 4 spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Funkcjonowanie Zakładu Doświadczalnego, informacje o chowie i hodowli gęsi, prozdrowotne właściwości gęsiny, produkcja roślinna i prowadzenie pasieki – to najważniejsze tematy spotkania w Inowrocławiu.

2️⃣7️⃣. Po raz 3 gościmy uczestników projektu „Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Dziś odwiedzili nas uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Janikowie.

2️⃣8️⃣. „Gęsi, pszczoły i owieczki – to atrakcje tej wycieczki” 3 dni warsztatów, 3 spotkania z 4 klasami ze szkół podstawowych z: Szkoła Podstawowa w Ludzisku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie i Szkoła Podstawowa w Janikowie, 70. uczniów, ponad 10 godzin zajęć w ramach projektu „Pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

2️⃣9️⃣. Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. To kolejne spotkanie z cyklu 4 szkoleń organizowanych przez CDR.

3️⃣0️⃣. 2 dzień warsztatów o rasach rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków – dziś w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego SZGDW Dworzyska.

3️⃣1️⃣. 3 dzień warsztatów „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich” organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków. Dzisiejsze prezentacje przedstawiają: dr inż. Paweł Radomski – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie – kierownik Zespołu ds. Współpracy z Praktyką, Transferu Wiedzy i Innowacji i ekspert ds. Krajowej Sieci Bioróżnorodności odpowiedzialnej za certyfikację marką „Rasa Rodzima” oraz Piotr Lenart – ekspert i krytyk kulinarny, twórca unikatowego w skali kraju szlaku krajoznawczo-kulinarnego Niech Cię Zakole.

3️⃣2️⃣. 3 Kolejna edycja warsztatów kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich tym razem w powiecie mogileńskim i żnińskim. Pierwsze spotkanie odbyło się w Sucharzewie gmina Dąbrowa.

3️⃣3️⃣. Spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem w świetlicy wiejskiej w Piechcinie w powiecie żnińskim. Warsztaty to z jednej strony przekazanie informacji o: dofinansowaniach dla KGW, pomocy płynącej z ARiMR oraz WFOŚIGW w Toruniu, Rolniczym Handlu Detalicznym, chowie i hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®, a z drugiej kulinarne ćwiczenia, dyskusje i wymiana doświadczeń.

3️⃣4️⃣. 3 spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre w powiecie mogileńskim. W czasie spotkania przekazywane są informacje dotyczące dotacji dla KGW, możliwości współpracy, zasad prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego, specyfiki chowu i hodowli gęsi Białej Kołudzkiej® oraz prozdrowotnych właściwości gęsiny, a także charakterystyka Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

3️⃣5️⃣. Bielsk Podlaski – Szkolenie dotyczące hodowli i chowu gęsi Białej Kołudzkiej ®, zasad związanych z prawidłowym prowadzeniem wylęgarni oraz specyfiki funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka – dr Kamila Kłos Zastępca Dyrektora ZD KW i Kierownik Fermy Gęsi, dr Jakub Badowski Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi ZD KW i Paweł Drzażdżewski Dyrektor ZD Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

3️⃣6️⃣. 4 spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem gościliśmy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcz w powiecie żnińskim u pań z KGW „Szczypta Lubczyku”.

Była z nami również ekipa TVP3 Bydgoszcz – do zobaczenia w programie AgroRegion.

3️⃣7️⃣. Jesteśmy na jesienno – kulinarnej trasie na 5 spotkaniu w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem gościliśmy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Padniewo w powiecie mogileńskim.

3️⃣8️⃣. 6 spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem gościliśmy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadowniki Rycerskie w powiecie żnińskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Biuro Powiatowe ARiMR w Żninie, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi i Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

3️⃣9️⃣. W Bożejewicach – 7 warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich. W powiecie mogileńskim to już ostatnie spotkanie. W czasie warsztatów przybliżone zostały informacje odnośnie dotacji i działań prowadzonych przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ARiMR OR w Toruniu Biuro Powiatowe w Mogilnie, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

4️⃣0️⃣. 8 spotkanie – świetlica wiejska w Tonowie w powiecie żnińskim. Gościmy z naszymi warsztatami dotyczącymi prozdrowotnych właściwości gęsiny w Kole Gospodyń Wiejskich „Tonowianki”. Wspólnie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ARiMR OT w Toruniu Biuro Powiatowe w Żninie, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

4️⃣1️⃣. Zakończenie kolejnej edycji warsztatów kulinarnych „Prozdrowotna wartość gęsiny” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Spotkanie było podsumowaniem naszych dotychczasowych działań, ale jednocześnie wprowadzeniem do nowej formuły warsztatów, które rozpoczną się w 2024 r. Na podsumowaniu gościliśmy: Koła Gospodyń Wiejskich z Ludziska i Ołdrzychowa, Panie z Klubu Senior+ z Gniewkowa, młodzież wraz z opiekunami i panią Dyrektor Beata Gałgańska z Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, przedstawicieli ARiMR oraz WFOŚiGW.

4️⃣2️⃣. Warsztaty kulinarne w ramach szkolenia „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich” organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków, tym razem prowadzone przez Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. W ramach szkolenia przedstawiliśmy również naszą Pasiekę Edukacyjną, która powstała w ramach projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”.

4️⃣3️⃣. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka zaprasza na konferencję online pn. „Polska Zdrowa Gęś” inaugurująca projekt o tej samej nazwie, która odbędzie się 26.10.2023 r. W programie: Innowacyjne rozwiązanie w systemie wentylacji w budynkach przeznaczonych dla drobiu, Dobre praktyki w odchowie gęsi Białych Kołudzkich®, Wpływ dobrostanu na walory smakowe gęsiny.

4️⃣4️⃣. Konferencja „Polska Zdrowa Gęś” – zapraszamy do wysłuchania konferencji inaugurującej projekt dotyczący realizacji i wdrożenia innowacyjnej metody wentylacji rozproszonej rewersyjnej – Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

4️⃣5️⃣. III Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – Łódź 2023 – organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wydarzenie realizowane jest w ramach Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka planuje kolejne przedsięwzięcia i udział w naborze w ramach działania „Współpraca 2023-2027” z projektem inwestycyjnym opartym o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

4️⃣6️⃣. III Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego – 21 listopada 2023 r. w Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Mieliśmy przyjemność zaprezentować projekt naszego Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś” z innowacyjnym systemem rozproszonej wentylacji rewersyjnej.

#TARGI#WYSTAWY

4️⃣7️⃣. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo www.agro-tech-minikowo.pl

Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

4️⃣8️⃣. XXII Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie 1-2 lipca 2023r. V-ce Czempion dla Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w kategorii maciorka Merynos Polski Odmiany Barwnej. Wyróżnienie odebrali: Zastępca Dyrektora dr inż. Kamila Kłos i Kierownik Działu Produkcji Rolniczej mg inż. Rafał Zwierzyński.

4️⃣9️⃣. Uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Bydła, Świń i Drobiu – FERMA 2023 r., w hali BCTW w Bydgoszczy. Stoisko A27

Specjalistyczne targi technologii hodowli i chowu bydła, świń i drobiu podczas których odbywały się panele dyskusyjne i prelekcje w ramach konferencji naukowo-technicznej.

5️⃣0️⃣. Międzynarodowe Targi Poznańskie – Krajowa Wystawa Ras Rodzimych – XXX NARODOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

5️⃣1️⃣. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo www.agro-tech-minikowo.pl Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

5️⃣2️⃣. XXII Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie 1-2 lipca 2023r.

V-ce Czempion dla Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w kategorii maciorka Merynos Polski Odmiany Barwnej.

5️⃣3️⃣. Jarmark Nowalijkowy Kruszwica 2023 – Jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. W Jarmarku Nowalijkowym uczestniczyli lokalni wystawcy i producenci regionalnych produktów: serów, miodów, przypraw, wyrobów z siana, wikliny, drewna. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ufundował nagrody w kategorii „kujawskie smaki”.

5️⃣4️⃣. Agropromocja 2023 Stary Sącz

#TELEWIZJA#RADIO#PRASA#INTERNET

5️⃣5️⃣. Zakład Doświadczalny KołudaWielka – bioasekuracja jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem Zakładu Doświadczalnego i prowadzeniem fermy zarodowej.

https://vod.tvp.pl/…/agrob…/odcinek-4596,S01E4596,387981

5️⃣6️⃣. AgrobiznesTVP 2 marca 2023 r. – wynalazki i innowacje kołem zamachowym w rolnictwie, kolejne projekty dofinansowane w ramach programu „Współpraca”. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – nowy gęśnik z prototypowym, innowacyjnym systemem rozproszonej wentylacji rewersowej. https://vod.tvp.

5️⃣7️⃣. TVP1 AgroBiznes 09.03.2023 r. Informacje Rolnicze. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – nowy sezon 2023 rozpoczęty – to dobry czas dla hodowców gęsi. Dobrostan i bioasekuracja, to podstawy bezpiecznej i odpowiedzialnej hodowli.

https://agrobiznes.tvp.pl/68400173/doplaty-i-ekoschematy

5️⃣8️⃣. TVP3 Bydgoszcz Zbliżenia – codzienne źródło informacji z Kujaw i Pomorza 11.03.2023 r.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – sezon na gęsi rozpoczęty.

https://bydgoszcz.tvp.pl/623428/zblizenia

5️⃣9️⃣. Agrobiznes TVP1 22.03.2023 r.” Jagnięcina w Kołudzie. O wartościach prozdrowotnych jagnięciny i hodowli ras rodzimych z redaktor Joanna Sikora rozmawiali: prof. dr hab. Bronisław Borys, Rafał Zwierzyński kierownik Fermy Owiec, Piotr Lenart ekspert kulinarny – przy okazji prowadzonych warsztatów kulinarnych „Jagnięcina w Kołudzie”.

6️⃣0️⃣. AgroPoranek Polskie Radio PiK

„Jagnięcina w Kołudzie” i w radio PiK w niedzielę 26 marca 2023 r. – relacja z warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://www.radiopik.pl/122,2,z-zycia-wsi

6️⃣1️⃣. AgroPoranek w Radio PiK- Instytut Zootechniki Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – warsztaty w szkołach: „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”.

6️⃣2️⃣. Zbliżenia TVP3Bydgoszcz 13.06.2023 r. – „Gęsina w szkole” – warsztaty „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” prowadzone przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://bydgoszcz.tvp.pl/70523172/zblizenia-13062023-g-1630

6️⃣3️⃣. Zbliżenia w TVP3Bydgoszcz. Relacja z wizyty w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w ramach prowadzonych warsztatów „Pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”.

6️⃣4️⃣. AgroRegion TVP3 Bydgoszcz – w rozmowie z red. Joanna Sikora o szkoleniach realizowanych w szkołach rolniczych, gastronomicznych i weterynaryjnych w przedmiocie prozdrowotnych właściwości gęsiny oraz przyzagrodowym chowie gęsi i RHD. Przeprowadziliśmy warsztaty w szkołach w: Bielicach, Kobylnikach, Kościelcu i Inowrocławiu we współpracy z Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi z dofinansowaniem z WFOŚiGW Toruniu.

https://bydgoszcz.tvp.pl/1863079/agroregion

6️⃣5️⃣. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. – pomorska.pl

6️⃣6️⃣. Zbliżenia TVP3Bydgoszcz – w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka odbyły się Dni Pola „Cukrowni Kruszwica”.

6️⃣7️⃣. Rozwój przydomowych hodowli i rolniczy handel detaliczny. Wiedza na ten temat trafia do szkół, by młodzi ludzie mogli od najmłodszych lat zdobywać doświadczenie – ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu – Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka TVP3 Bydgoszcz.

6️⃣8️⃣. Zbliżenia TVP3Bydgoszcz Japończycy pytają o sukces gęsi białej kołudzkiej – wizyta delegacji japońskiej w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://bydgoszcz.tvp.pl/71159853/zblizenia-8072023-g-1830

6️⃣9️⃣. TVP3 Bydgoszcz – Jarmark Nowalijkowy – dr inż. Kamila Kłos – zastępca dyrektora Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka i Magda Wrzesień-Ciba z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzepowie – w rozmowie z red. Joanna Sikora o zdrowiu, aktywności fizycznej, nowalijkach, potrawach regionalnych i oczywiście prozdrowotnych właściwościach gęsiny i Gęsi Białej Kołudzkiej® oraz o „Bitwie Regionów”.

7️⃣0️⃣. AgroPoranek Radio Pik – o wizycie japońskich gości w jedynej fermie zarodowej Gęsi Białej Kołudzkiej® w Polsce i Europie w rozmowie z red. Marcin Glapiak: Hiromitsu Kobayashi Toyo Sangyo CO., LTD, dr inż. Jakub Badowski – selekcjoner gęsi, Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi oraz Paweł Drzażdżewski – Dyrektor Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

https://www.radiopik.pl/122,2,z-zycia-wsi

7️⃣1️⃣. Zbliżenia TVP3 – Żniwa jęczmienia ozimego – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w rozmowie z red. Joanna Sikora – Krzysztof Błachowiak – Kierownik Działu Produkcji Roślinnej oraz Jacek Jarosławski – Dział Produkcji Roślinnej ZD KW.

https://bydgoszcz.tvp.pl/71241899/zblizenia-12072023-g-1430

7️⃣2️⃣. TVP3 Bydgoszcz – Jarmark Nowalijkowy 2023 – Paweł Drzażdżewski dyrektor Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka wspólnie z Andrzejem Kloneckim prezesem Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi współorganizatorem jarmarku w rozmowie z red. Joanna Sikora o hodowli gęsi, rolniczym handlu detalicznym, wizycie delegacji z Japonii, dziedzictwie kulinarnym, funkcjonowaniu Zakładu Doświadczalnego i dbałości o hodowców gęsi.

https://bydgoszcz.tvp.pl/71180517/jarmark-nowalijkowy-cz-2

7️⃣3️⃣. AgroRegion TVP3 Bydgoszcz – Żniwa 2023 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://bydgoszcz.tvp.pl/1863079/agroregion

7️⃣4️⃣. AgroBiznes TVP1 – Radzimy Rodzime – rasy rodzime są szansą dla rolnictwa. Organizowane szkolenia przybliżają wszystkie tajniki hodowli i możliwości zwiększenia opłacalności. Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka i SZGDW Dworzyska.

https://agrobiznes.tvp.pl/71420601/radzimy-rodzime

7️⃣5️⃣. AgroRegion w RadioPiK – relacja z warsztatów: „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich”. W rozmowie z red. Marcin Glapiak – prof. Bronisław Borys, dr inż. Kamila Kłos – zastępca dyrektora ZD, kierownik Fermy Gęsi oraz Paweł Drzażdżewski – dyrektor ZD Kołuda Wielka. 3 dniowe szkolenia prowadzili: prof. Bronisław Borys, dr inż. Kamila Kłos, dr inż. Jakub Badowski, dr inż. Paweł Radomski, mgr inż. Rafał Zwierzyński, mgr inż. Kuba Kalisz, Piotr Lenart, Błażej Mirota, Andrzej Klonecki oraz Paweł Drzażdżewski dyrektor ZD Kołuda Wielka.

https://www.radiopik.pl/122,2,z-zycia-wsi

7️⃣6️⃣. Zbliżenia TVP3 Bydgoszcz Otwarcie Pasieki Edukacyjnej w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Pasieka edukacyjna w ramach kompleksowego projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”, jaki realizujemy na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego.

https://bydgoszcz.tvp.pl/623428/zblizenia

7️⃣7️⃣. TVP3 Bydgoszcz -słońce i żniwa w zbożach i rzepaku – susza w burakach cukrowych i kukurydzy. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – w rozmowie z red. Joanna Sikora – Mateusz Lipiński – Dział Produkcji Roślinnej ZD Kołuda Wielka.

https://bydgoszcz.tvp.pl/71422609/susza-rolnicza-w-kraju

7️⃣8️⃣. Agrobiznes TVP1 – Klimat dla pszczół – w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – taki bardzo dobry klimat panuje bo właśnie powstała Pasieka Edukacyjna – cel ochrona pszczół, edukacja i warsztaty.

https://agrobiznes.tvp.pl/71668978/klimat-dla-pszczol

7️⃣9️⃣. Agrobiznes TVP1 – Dobrostan owiec – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – o dobrostanie, jakości, prawidłowym utrzymaniu, wypasie i ekologii – w rozmowie z red. Joanna Sikora – Rafał Zwierzyński – Kierownik Działu Produkcji Rolniczej oraz Fermy Owiec w ZD Kołuda Wielka.

https://agrobiznes.tvp.pl/71615958/paliwa-28072023

8️⃣0️⃣. AgroBiznes TVP3 Bydgoszcz

„Jest oscypek, bryndza podhalańska, rogal Marciński, karp zatorski. A teraz także – Gęś Biała Kołudzka. To nowy nabytek na liście produktów tradycyjnych. Niegdyś powszechna na polskiej wsi, dzisiaj powraca do łask. Gęsina jest coraz bardziej powszechna w kuchni i daje sporo możliwości”.

https://agrobiznes.tvp.pl/72423869/ges-biala-koludzka

8️⃣1️⃣. Zbliżenia TVP3 Bydgoszcz

Lista Produktów Tradycyjnych wzbogacona o nowy produkt – Gęś Biała Kołudzka – owsiana.

https://bydgoszcz.tvp.pl/72445587/zblizenia-2092023-g-1630

8️⃣2️⃣. Polskie Radio PiK – Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina oczywiście z Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Gęś Biała Kołudzka®

8️⃣3️⃣. TVP3 Bydgoszcz – warsztaty w świetlicy wiejskiej w Lubczu KGW „Szczypta Lubczyku”.

https://bydgoszcz.tvp.pl/623428/zblizenia

8️⃣4️⃣. AgroPoranek w Radio PiK

Kolejna edycja warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich – tym razem w powiecie żnińskim i mogileńskim. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

https://www.radiopik.pl/122,507,15-pazdziernika-2023

8️⃣5️⃣. Agrobiznes TVP1

https://agrobiznes.tvp.pl/73055301/19102023-1210

„Gęsi wracają do zagród. Coraz większe zainteresowanie hodowlą gęsi, spożycie mięsa z gęsi co roku wzrasta” – rozmowa z red. Joanna Sikora: Proces trwa latami i ten przyrost jest stopniowy, a naszym zadaniem i wręcz obowiązkiem, jako Zakładu Doświadczalnego jest nie tylko dbałość o hodowlę, ale również o promocję, o przekonywanie, o zachęcanie, o pokazywanie jak wyjątkowe jest to mięso, a z drugiej strony jak opłacalna może być hodowla gęsi. 11 listopada – Gęsina na św. Marcina.

8️⃣6️⃣. Zbliżenia TVP3 Bydgoszcz – Konferencja dotycząca projektu „Polska Zdrowa Gęś” w ramach działania „Współpraca” – to innowacyjna technologia wentylacji rozproszonej rewersyjnej – w trosce o jeszcze wyższy stopień bioasekuracji.

https://bydgoszcz.tvp.pl/…/bioasekuracja-istotna-przy…

8️⃣7️⃣. Magazyn TydzieńTVP1. Gęsina dobra na wszystko – wspaniałe, smaczne i funkcjonalne mięso z kolei rolniczy handel detaliczny i tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, to sposób na dodatkowy dochód w małych gospodarstw. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, eksperci kulinarni, rolnicy, koła gospodyń wiejskich i Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://agrobiznes.tvp.pl/73600242/12112023-0800

8️⃣8️⃣. Agrobiznes TVP Informacje Rolnicze – Promocja gęsiny jako mięsa o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych i smakowych w połączeniu z warsztatami edukacyjno – kulinarnymi. #Popularyzacja gęsiny wśród: dzieci i młodzieży, Kół Gospodyń Wiejskich, seniorów, osób aktywnych fizycznie, branży gastronomicznej, sanatoriów i uzdrowisk – to aktualne i przyszłe kierunki działań promocyjno – informacyjnych. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Gęś Biała Kołudzka® na Liście Produktów Tradycyjnych, która jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa.

https://agrobiznes.tvp.pl/74793328/ges-lubi-wies

8️⃣9️⃣. Zbliżenia: Hodowcy i specjaliści z Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi przekonują do walorów dietetycznych, zdrowotnych i odżywczych wyrobów z gęsi. Organizowane są szkolenia i warsztaty, dzięki którym spożycie i zainteresowanie hodowlą gęsi wciąż wzrasta.

9️⃣0️⃣. Radio PiK „O tę gęś trzeba dbać jak o skarb. Zakład z Kołudy Wielkiej sporo zainwestował” – Polskie Radio PiK – „W Państwowym Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej prądu nie zabraknie, bo…nie może! Zakład zainwestował w dwie poważne modernizacje instalacji, by chronić najsłynniejsze ptactwo Kujaw i Pomorza”.

https://www.radiopik.pl/5,115689,biznes&dtx=&szukaj=&s=7

9️⃣1️⃣. Japonia w Kołudzie Wielkiej – Radio PiK

https://www.radiopik.pl/5,111171,japonska-delegacja-w…

#WYDARZENIA

9️⃣2️⃣. Noworoczne spotkanie z emerytami, byłymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.

9️⃣3️⃣. 30 stycznia 2023 r. dokonano pierwszego nakładu jaj do aparatów lęgowych. Teraz będziemy się o nie troszczyć z najwyższą pieczołowitością, aby za miesiąc wylęgły się gąsięta. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to 60 rocznica pierwszego nakładu jaj gęsi białej kołudzkiej, wówczas białej włoskiej.

9️⃣4️⃣. Wniosek naszego Konsorcjum otrzymał pozytywną ocenę w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW 2014-2020 w przedmiocie innowacji – Polska Zdrowa Gęś.

To duży sukces i jednocześnie długo wyczekiwane zielone światło do rozpoczęcia badań i kontynuacji inwestycji, po oddanym w grudniu budynku nowego gęśnika.

9️⃣5️⃣. W Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka dobiegła końca zimowa kotelnia w stadzie owiec Merynos polski odmiany barwnej i owcy kołudzkiej. Obydwa stada zostały wytworzone w miejscu. Szczęśliwymi matkami zostało 118 sztuk matek Merynos polski odmiany barwnej i 10 sztuk matek owcy kołudzkiej. Cztery matki merynosa urodziły trojaczki, które pod czujnym i fachowym okiem pracowników fermy owiec rosną i rozwijają się zdrowo.

9️⃣6️⃣. AED RATUJE ŻYCIE. Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników zakupiliśmy trzy Defibrylatory AED, które są umiejscowione w budynku głównym Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, na fermie gęsi oraz SZGDW Dworzyska. Defibrylator AED to profesjonalne urządzenie medyczne ratujące życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. W połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową zwiększa szanse na uratowanie życia.

9️⃣7️⃣. W Balicach odbyła się coroczna narada dyrekcji Instytutu z prezesami spółek oraz dyrektorami zakładów doświadczalnych IZ PIB. Dokonano podsumowania dokonań w 2022 roku oraz omówiono plany na cały najbliższy rok (08.02.2023).

9️⃣8️⃣. W dniu 15.02.2023r w naszym Zakładzie miało miejsce spotkanie robocze z przedstawicielami firmy CEDROB S.A., reprezentowanymi przez szefa Działu Kaczek i Gęsi Pana Marka Bryckiego i Pana Piotra Pikusa, przedstawicielami spółki GOBARTO S.A., którą reprezentowali Pani Małgorzata Budzyńska oraz Panowie Łukasz Tomaszewski, Jacek Jagiełłowicz i Marcin Jakobsze. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło koncepcji nowoczesnych rozwiązań dla planowanych inwestycji.

9️⃣9️⃣. Pierwsze gąsięta Białe Kołudzkie w 2023 roku. Zdrowe, silne, zwiastują rychłą wiosnę.

1️⃣0️⃣0️⃣. Spotkanie członków Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś” – tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 z ARiMR. Nasz wspólny projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich.

1️⃣0️⃣1️⃣. Jubileusz 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Życzymy kolejnych wielu lat wspaniałej i niezwykle potrzebnej aktywności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie zootechniki. Na ręce pani Prezes PTZ prof. dr hab. Annie Wójcik składamy podziękowania za miłe słowa i gratulujemy wyjątkowych osiągnięć na niwie nauki.

1️⃣0️⃣2️⃣. XXIII GALA #WŁADYSŁAWY 2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Akademia Ekologiczna przedstawiła wyniki za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie w roku 2022. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka dziękuję za nominację, gratulujemy Wszystkim Laureatom i Nominowanym. W szczególny sposób chcemy podziękować społeczności III LO im. Królowej Jadwigi i Akademii Ekologicznej za niezwykle ważną inicjatywę, perfekcyjną organizację i wspaniałą atmosferę.

1️⃣0️⃣3️⃣. 16 kwietnia 2023 r. – w Inowrocławiu oraz w Radłówku upamiętniono strajk chłopski z kwietnia 1981 r. W kościele pw. Zwiastowania NMP podczas uroczystej mszy świętej pobłogosławiono kopię „Krzyża chłopskiej doli”, którą następnie postawiono w podinowrocławskim Radłówku, w miejscu upamiętnienia działacza rolniczej „Solidarności” Piotra Bartoszcze, zamordowanego między 7 a 8 lutego 1984 r. Złożono również kwiaty pod tablicą symbolizującą strajk chłopski w historycznym gmachu Banku Ludowego w Inowrocławiu.

1️⃣0️⃣4️⃣. Mieliśmy przyjemność gościć Zastępcę Dyrektora ds. nauki IZ PIB prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, kierownik Zakładu Hodowli Owiec i Kóz dr hab. Aldonę Kawęcką, prof. IZ PIB oraz dr inż. Jacka Sikorę. Rozmowy dotyczyły projektów naukowych, przewidywanych koncepcji inwestycyjnych, a także przygotowań do wspólnych przedsięwzięć w ramach planowanych przez ARiMR naborów wniosków w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w działaniu „WSPÓŁPRACA”.

1️⃣0️⃣5️⃣. W imieniu pracowników Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka życzę wielu emocjonujących i ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz gratuluję podejmowanych cennych projektów w ubiegłym roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie. Cieszymy się, że możemy być cząstką tej aktywności, to dla nas zaszczyt znaleźć się w tym gronie. Życzymy wielu kolejnych i równie wspaniałych przedsięwzięć jak niedawny koncert Fado – to było wyjątkowe spotkanie.

1️⃣0️⃣6️⃣. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 90-lecie OSP w Cukrowni „Kruszwica”. Pracownicy Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka składają serdeczne gratulacje oraz podziękowania za ofiarną służbę, poświęcenie i niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym oraz nagrodzonym Strażakom oraz Jednostkom OSP serdecznie gratulujemy.

1️⃣0️⃣7️⃣. Czempionat wystawy w rasach rodzimych dla: gęsi kartuskich, kaczek pekin polski P-33 oraz tytuł czempiona za gęsi białe kołudzkie W-33 – wyróżnienia odebrali: Zastępca Dyrektora ZD Kołuda Wielka dr Kamila Kłos , Kierownik dr Jakub Badowski, Kierownik SZGDW Dworzyska Kuba Kalisz oraz Kierownik Rafał Zwierzyński – na Krajowej Wystawie Ras Rodzimych – XXX NARODOWEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH.

1️⃣0️⃣8️⃣. UL DEMONSTRACYJNY w naszej pasiece, na potrzeby warsztatów: „Gęsi, pszczoły i owieczki, to atrakcje tej wycieczki” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

1️⃣0️⃣9️⃣. Wizyta gości z #Japonii w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmowy o naszych ojczyznach i kulturach, a przede wszystkim o działalności Zakładu Doświadczalnego i 60-letnim doświadczeniu w hodowli Gęsi Białej Kołudzkiej®. Współpraca z naszymi kontrahentami, partnerami, jednostkami naukowymi, szkołami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami jest dla nas niezwykle cenna i ważna.

1️⃣1️⃣0️⃣. Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej – Warszawa Jachranka – 01.06.2023 r.

1️⃣1️⃣1️⃣. IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka SZGDW Dworzyska – jesteśmy razem z: Gęś Biała Kołudzka®, kubańska, landes, garbonosa oraz kaczki: pekin krajowy, biegus, dworka. Uzyskaliśmy nagrody za uzyskanie tytułu czempiona przez stado hodowlane gęsi Białych Kołudzkich, gęsi Landes, kaczek Dworka, kaczek Pekin Polski.

1️⃣1️⃣2️⃣. Uroczystość Czepkowania Studentów Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. W imieniu Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka składam serdeczne gratulacje z okazji tego ważnego wydarzenia, jednocześnie ogromnie dziękuję za wybór tej drogi, która nierozerwalnie łączy się z pomocą drugiemu człowiekowi. Na początku tego „powołania” życzę dużo wytrwałości i realizacji życiowych planów.

1️⃣1️⃣3️⃣. Dni Pola to święto Plantatorów buraków cukrowych oraz pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tegoroczne wydarzenie organizowane było w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. W ramach Dnia Pola zaprezentowane zostały poletka doświadczalne z różnymi odmianami buraków cukrowych, a także odbywały się szkolenia, podczas których Plantatorzy wymieniali się doświadczeniami oraz wiedzą na temat uprawy tych roślin. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów, które związane są z agrotechniką uprawy buraka cukrowego.

1️⃣1️⃣4️⃣. Pola TopFarmera 2023 w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Na poletkach demonstracyjnych można było oglądać uprawy pszenic i jęczmion. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania nowych informacji dotyczących odmian nasion oraz technologii zabiegów agrotechnicznych. Były maszyny rolnicze m.in. do uprawy bezorkowej, stoiska firmowe, punkty eksperckie oraz Fajowa Pasieka Fekner i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

1️⃣1️⃣5️⃣. 90-lecie MLKS Unia Gniewkowo – to dla nas ogromny zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym jubileuszu razem z Tymi, którzy przez tyle lat działali dla MLKS Unia Gniewkowo, tworzyli klub, poświęcali swój czas i serce dla dzieci i młodzieży. Z okazji Jubileuszu składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność, upowszechnianie i promowanie piłki nożnej w naszej gminie i regionie. Przekazujemy także życzenia dalszych sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych piłkarzy.

1️⃣1️⃣6️⃣. Z okazji jubileuszu 30-lecia KS Zootechnik Kołuda Wielka Wszystkim zawodnikom, trenerom oraz działaczom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzonych celów sportowych. Życzymy również dalszych sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych piłkarzy. Trenerom i zawodnikom osiągnięć sportowych, pasji oraz nieustającej motywacji do zdobywania jak najlepszych wyników.

1️⃣1️⃣7️⃣. Hodowcy owiec z Grecji z wizytą w Kołudzie Wielkiej. 8. osobowa grupa właścicieli greckich ferm gościła w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Grecy przyjechali na zaproszenie firmy Polmass z siedzibą w Bydgoszczy. Wizyta dotyczyła przede wszystkim zapoznania się ze specyfiką hodowli owiec rasy merynos polski odmiany barwnej oraz owcy kołudzkiej, a także funkcjonowania Zakładu – w branży roślinnej, prowadzenia pasieki oraz Gęsi Białej Kołudzkiej®.

1️⃣1️⃣8️⃣. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka na Pikniku LGD Czarnoziem na Soli „Smaki Czarnoziemu” w Janikowie.

1️⃣1️⃣9️⃣. Miód Kołudzki 2023 – po raz pierwszy w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka odbyło się miodobranie. Pasieka powstała w ubiegłym roku i składała się z 10 uli, w których zamieszkały pszczoły kraińskie. Dziś mamy już 14 pni pszczelich i pierwszy raz w historii mamy swój Miód Kołudzki. Pasieka pełni przede wszystkim rolę edukacyjną, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą dotyczące znaczenia pszczół dla człowieka i całego środowiska. Pasieka jest również ważnym ogniwem naszego projektu EKOŁUDA.

1️⃣2️⃣0️⃣. 07.07.2023 r. – Posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody ds. Wsi i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

1️⃣2️⃣1️⃣. Wizyta gości z Japonii w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. 21. osobowa delegacja japońska na czele z panem Hiromitsu Kobayashi z Toyo Sangyo CO., LTD. Wizyta ma na celu przede wszystkim przedstawienie działalności jedynej fermy zarodowej Gęsi Białej Kołudzkiej® w Polsce i Europie.

1️⃣2️⃣2️⃣. Bartnik – Nasz Strażnik Pasieki – w czasie „Rodzinnych Spotkań z Rzeźbą” organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie została wykonana m.in. ta oto rzeźba, która zdobi naszą pasiekę w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

1️⃣2️⃣3️⃣. Pasieka Edukacyjna w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – uroczyste otwarcie. Nasza pasieka to obecnie już 14 rodzin pszczelich, wśród których prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży. W szczególny sposób chciałbym podziękować panu Włodzimierzowi Lorencowi za pomoc w tworzeniu pasieki, za wiele cennych rad i ważnych wskazówek. Dziękuję Rafał Zwierzyński za nadzór i pomoc w realizacji tego zadania. Największe podziękowania kieruję pod adresem Michał Hes – za ciężką pracę, za przygotowanie i uporządkowanie terenu, za remont magazynu, za opiekę nad pszczołami, za przyjęcie obowiązków opiekuna pasieki.

1️⃣2️⃣4️⃣. Spotkanie Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś” – przygotowujemy się do instalacji innowacyjnego systemu wentylacji rewersyjnej w naszym nowowybudowanym gęśniku oraz do organizacji pierwszej z trzech konferencji informacyjno – promocyjnych w ramach działania „Współpraca” .

1️⃣2️⃣5️⃣. DOŻYNKI GMINY JANIKOWO 2023 z Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

1️⃣2️⃣6️⃣. Gęś Biała Kołudzka owsiana – na Liście Produktów Tradycyjnych. Miło nam poinformować, iż dnia 10 sierpnia 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 558), gęś Biała Kołudzka – owsiana została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista

1️⃣2️⃣7️⃣. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu świętował 30-lecie istnienia. Z tej okazji podsumowano prowadzone dotychczas działania i programy. Instytucjom i osobom zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego wręczono 30 honorowych wyróżnień „EKOORŁY”. Mam zaszczyt poinformować, iż wśród 30 Wyróżnionych znalazł się Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – w imieniu Pracowników Zakładu Doświadczalnego serdecznie dziękuję za ten honor.

1️⃣2️⃣8️⃣. Dożynki 2023 w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Podsumowaliśmy żniwa, pracę na fermie i wylęgarni gęsi, owczarni, pasiece.

1️⃣2️⃣9️⃣. Przyjęcie delegacji Nishikawy z Japonii w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie/Balicach. Spotkanie dotyczyło współpracy, wymiany doświadczeń, przedstawienia specyfiki funkcjonowania Instytutu Zootechniki PIB oraz Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

1️⃣3️⃣0️⃣. Razem z Panem Sato przedstawicielem firmy #Nishikawa z Japonii, która funkcjonuje ponad 450 lat i jest rodzinną korporacją prowadzoną od 15 pokoleń. Puch z gęsi Białej Kołudzkiej® jest najlepszym i najbardziej wartościowym puchem na świecie. Wykorzystywany jest do produkcji kurtek wysokogórskich, poduszek i kołder. Spotkanie poświęcone było współpracy, wymianie doświadczeń oraz innowacyjnym technikom identyfikacji puchu na podstawie DNA.

1️⃣3️⃣1️⃣. WSPÓŁPRACA DLA ZDROWIA – „Metaboliczna metamorfoza” – kuchnia edukacyjna, dietetyk kliniczny, najwyższa jakość składników – to początek współpracy 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego z Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. L

1️⃣3️⃣2️⃣. Gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Spotkanie dotyczyło interwencji „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w zakresie świń, owiec i kóz w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027”.

1️⃣3️⃣3️⃣. ŚWIĘTO JAGNIĘCINY RAS RODZIMYCH 10 – lat z truflą wśród mięs na szlaku Niech Cię Zakole – Pałace Ostromecka. Seminarium pn. „Nauka i kulinaria jako doskonały mariaż dla zbudowania regionalnej marki kulinarnej” – prezentacje i wystąpienia naukowców – zootechników, restauratorów, przetwórców i hodowców;

1️⃣3️⃣4️⃣. Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2023 r. 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. 11 listopada. „Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina” 11 listopada. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka zaprasza na swoje stoisko – Czas na gęsinę – Przysiek 2023.

1️⃣3️⃣5️⃣. Uroczyste ślubowanie uczniów Technikum Leśnego połączone z konferencją „Absolwent technikum na rynku pracy” – Zespół Szkół Weterynaryjno – Przyrodniczych w Kobylnikach.

W ramach konferencji miałem zaszczyt zaprezentować Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, naszą działalność, główne profile produkcji roślinnej i zwierzęcej. Plany inwestycyjne i rozwojowe, innowacyjne przedsięwzięcia – te już realizowane, jak również te, które są na etapie naszych wewnętrznych koncepcji i wstępnych opracowań.

1️⃣3️⃣6️⃣. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy gościł pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i rolników z Wielkopolski.

1️⃣3️⃣7️⃣. Kotelnia i zima na fermie owiec Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

1️⃣3️⃣8️⃣. Nasz Miód Kołudzki trafił do Tokio, Osaki i Nagoi w Japonii. Nasz mały słoiczek miodu w największej metropolii współczesnego świata – w Tokio To wspaniała promocja naszego miodu i Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Japonii. Współpraca międzynarodowa jest dla nas niezwykle ważna, a bardzo dobre kontakty z naszymi partnerami z Japonii to okazja do wymiany doświadczeń i popularyzacji polskiej zdrowej żywności, naszej kultury i działań jakie realizujemy w Zakładzie Doświadczalnym.

1️⃣3️⃣9️⃣. Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi drogimi emerytami, byłymi pracownikami Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego SZGDW Dworzyska. Był to mile spędzony czas, dziękujemy za obecność, a Wszystkim naszym emerytom życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha i wielu takich spotkań w kolejnych latach.

1️⃣4️⃣0️⃣. Lekarze weterynarii z wizytą w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Pani dr Dorota Stankiewicz – Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, pani dr Roma Czekalska-Kaźmierska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu oraz powiatowi lekarze weterynarii z województwa kujawsko-pomorskiego gościli w Kołudzie Wielkiej. Spotkanie miało charakter warsztatów i dotyczyło spraw związanych z prowadzeniem fermy gęsi, zakładu wylęgu gęsi, zasad bioasekuracji, warunków higienicznych oraz wymagań weterynaryjnych przy uboju drobiu.

1️⃣4️⃣1️⃣. Miło nam poinformować, iż rozpoczął się proces dotyczący objęcia Gęsi Białej Kołudzkiej® unijnym system jakości: „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Postępowanie realizowane jest przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą przy współpracy z Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. „Chronione Oznaczenie Geograficzne” – podkreśla związek między konkretnym regionem a nazwą produktu, przy czym szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można w dużej mierze przypisać jego pochodzeniu geograficznemu.

About Author: