Podpisanie umowy na zadanie: „Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu”.

Najważniejsza inwestycja tego roku już niebawem w realizacji w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Podpisanie umowy na zadanie: „Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu”. Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON sp. z o.o. Białe Błota po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym będzie realizować powyższą inwestycję. Przebudowa zasilania najbardziej wrażliwych obiektów zakładu i wprowadzenie ich do nowej stacji oddziałowej. Zadanie stanowi niezbędny element do rozpoczęcia prac związanych z instalacją wstępnego systemu fotowoltaicznego o mocy 50 kWp wykorzystującego pozyskaną energię na potrzeby fermy i wylęgarni gęsi wraz z audytem energetycznym. Powyższe inwestycje to wstęp do podniesienia efektywności energetycznej poprzez implementację systemu zarządzania źródłami energii elektrycznej zapewniającego zdalny dostęp do danych pomiarowych, rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

About Author: