Oficjalne oddanie do użytku inwestycji w ramach Projektu EKOŁUDA – 19.12.2023 r.

Zakończyliśmy najważniejsze tegoroczne inwestycje w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka.

W ramach realizacji #Projektu#EKOŁUDA i podjętych działań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego zrealizowaliśmy: „Modernizację przyłącza abonenckiego 1️⃣5️⃣kV wraz z budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej” oraz „Instalację fotowoltaiczną o mocy 5️⃣0️⃣kW z systemem monitoringu”.

✅Pierwsze zadanie to unowocześnienie wewnętrznych linii i przyłącza wraz z trafostacją w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.

✅Druga inwestycja to instalacja wstępna modułów fotowoltaicznych w celu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych i tym samym generowanie oszczędności.

✅Wykonawcami zadań inwestycyjnych były firmy: Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON sp. z o.o. Białe Błota oraz ENERGIA CAPITAL sp. z o.o. Inowrocław.

✅Powyższe działania to wstęp do procesu optymalizacji zarządzania energią elektryczną i efektywności energetycznej poprzez implementację systemu zarządzania źródłami energii elektrycznej.

About Author: