Narada kierownictwa IZ PIB

Narada kierownictwa Instytutu Zootechniki PIB

w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka

20-21.11.2018 r.

W dniach 20-21 listopada 2018 r. w naszym zakładzie odbyła się okresowa narada z udziałem kierownictwa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie i dyrektorów/prezesów zakładów doświadczalnych z terenu kraju.

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński. Część merytoryczną dot. sytuacji w produkcji roślinnej, szczególnie po dotkliwych stratach spowodowanych tegoroczną suszą, poprowadził z-ca dyrektora Instytutu ds. infrastruktury inż. Antoni Paul, a sprawy nauki przybliżył z-ca dyrektora Instytutu ds. nauki dr hab. Jacek Walczak.

W trakcie obrad nastąpił również wmurowanie „kapsuły czasu” pod obeliskiem z okolicznościową tablicą odsłoniętą w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obelisk został posadowiony przy wjeździe do zakładu.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie prezentu w postaci turystycznego roweru dla dyrektora zakładu dr inż. Eugeniusza Kłopotka z okazji Jubileuszu Jego 65. rocznicy urodzin. Prezent ufundowali dyrektorzy/prezesi pozostałych zakładów doświadczalnych.