XXV Wystawa Zwierząt Szepietowo

W dniach 23-24 czerwca 2018 r. na gościnnym Podlasiu odbyły się:

  1. IV Ogólnopolska Wystawa drobiu Hodowlanego im. Adama Medykiewicza.

  2. XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej wystawił gęsi hodowlane rodów W11 i W33, w każdej stawce 1 ♂ + 3 ♀ oraz stadko gęsi owsianych (3 ♂+ 3 ♀), uzyskując nagrody:

  1. Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej przyznana za uzyskanie tytułu:

Superczempiona

w kategorii Drobiu Wodnego

  1. Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej przyznany za uzyskanie tytułu:

Czempiona

w kategorii Stad hodowlanych Gęsi

  1. Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za uzyskanie tytułu:

Wiceczempiona

w kategorii Stad Hodowlanych gęsi.

  1. Statuetka „WIGOR” za czempionat w kategorii drób przyznaną przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo.