WARSZTATY Z ROZBIORU I KONFEKCJONOWANIA TUSZY NA RZECZ GASTRONOMII I PRZETWÓRSTWA