Warsztaty z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” – dzień 4

To już 4️⃣ spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Inowrocławiu. Funkcjonowanie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka, informacje o chowie i hodowli gęsi, prozdrowotne właściwości gęsiny, produkcja roślinna i prowadzenie pasieki – to najważniejsze tematy spotkania w Inowrocławiu.

Warsztaty realizujemy wraz z partnerem wydarzenia Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi w ramach projektu realizowanego ze wsparciem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dziękujemy Dyrektorowi ZSG-H w Inowrocławiu Arturowi Mikołajczakowi, nauczycielom i uczniom za spotkanie i rozmowy o Gęsi Białej Kołudzkiej® i Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka.

About Author: