Warsztaty z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” – dzień 3

3️⃣ spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka wraz z partnerem wydarzenia Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi realizuje warsztaty we współpracy ze szkołami o profilu rolniczym dotyczące chowu i hodowli gęsi oraz prozdrowotnych właściwości gęsiny. Zajęcia odbywają się w ramach projektu realizowanego ze wsparciem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dziękujemy Dyrektorowi ZS w Kościelcu Karolowi Błażejczakowi, nauczycielom i uczniom za spotkanie oraz za ciekawe dyskusje o Gęsi Białej Kołudzkiej® i Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka.

About Author: