Warsztaty z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” – dzień 2

Kolejne spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsinypszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół Weterynaryjno – Przyrodniczych w Kobylnikach. Warsztaty dotyczą zadań jakie realizuje Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, a przede wszystkim hodowli gęsi i prozdrowotnych właściwości gęsiny. Warsztaty odbywają się w ramach projektu realizowanego ze wsparciem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu we współpracy z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Dziękujemy Dyrektorowi ZSW-P Tomaszowi Tschurl, nauczycielom i uczniom za spotkanie, wspólne lepienie pierogów z Damianem z IV klasy oraz dyskusje o Gęsi Białej Kołudzkiej® i Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka.

About Author: