Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich

Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego KrakówInstytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. To kolejne spotkanie z cyklu 4️⃣ szkoleń organizowanych przez CDR. Tematyka szkoleń ukierunkowana jest na inne aspekty wykorzystania ras rodzimych zwierząt gospodarskich, przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich, tj. zdrowotne, kulturowe, turystyczne i ekonomiczne.

➡️Szkolenia prowadzone są przez przedstawicieli Instytutu Zootechniki, uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się poszczególnymi aspektami użytkowania zwierząt ras rodzimych.

W Kołudzie Wielkiej szkolenia prowadzą: prof. Bronisław Borys, dr inż. Kamila Kłos – Zastępca Dyrektora Kierownik Fermy Gęsi, dr inż. Jakub Badowski – Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi, dr inż. Paweł Radomski – kierownik Zespołu ds. Współpracy z Praktyką, Transferu Wiedzy i Innowacji, mgr inż. Rafał Zwierzyński – Kierownik Działu Produkcji Rolniczej oraz Fermy Owiec, mgr inż. Jakub Kalisz – Kierownik SZGDW Dworzyska, ekspert kulinarny Piotr Lenart wraz z Błażej Mirota, Andrzej Klonecki i Fundacja Hodowców Polskiej Białej GęsiPaweł Drzażdżewski – Dyrektor Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

➡️Szkolenia mają również na celu podniesienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzację wykorzystywania gatunków ras rodzimych w celu zwiększenia opłacalności produkcji i dywersyfikowania uzyskiwanych dochodów.

➡️Szkolenia skierowane są do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, nauczycieli szkół rolniczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

➡️Spotkanie w Kołudzie Wielkiej jest jednym z cyklu spotkań, które obywają się również w Balicach, Pawłowicach i Odrzechowej.

About Author: