Warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich – dzień 3

3️⃣ dzień warsztatów „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich” organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków. Dzisiejsze prezentacje przedstawiają: dr inż. Paweł RadomskiInstytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie – kierownik Zespołu ds. Współpracy z Praktyką, Transferu Wiedzy i Innowacji i ekspert ds. Krajowej Sieci Bioróżnorodności odpowiedzialnej za certyfikację marką „Rasa Rodzima” oraz Piotr Lenart – ekspert i krytyk kulinarny, twórca unikatowego w skali kraju szlaku krajoznawczo-kulinarnego Niech Cię Zakole.

About Author: