Warsztaty kulinarne w ramach szkolenia „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich”

Warsztaty kulinarne w ramach szkolenia „Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich” organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków, tym razem prowadzone przez Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. W ramach szkolenia przedstawiliśmy również naszą Pasiekę Edukacyjną, która powstała w ramach projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”.

About Author: