Spotkanie Kobiet Gospodarnych powiatu mogileńskiego i żnińskiego – warsztaty kulinarne – dzień szósty

Spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich w dniu 17.11.2023 r. Tym razem gościliśmy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadowniki Rycerskie w powiecie żnińskim.

Wspaniałe przyjęcie, zainteresowanie przedstawionymi prezentacjami, ważna dyskusja i wymiana doświadczeń potwierdzają celowość i zainteresowanie naszym projektem.

About Author: