Targi AGRO-TECH połączone z Regionalną Wystawą…

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się po raz kolejny Targi AGRO-TECH połączone z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej zaprezentował trzy stadka gęsi Białych Kołudzkich® : ród W11 ( 1♂ + 3♀), ród W33 (1♂ + 3 ♀) oraz gęsi towarowe (owsiane, 3 ♂ + 3 ♀), otrzymując:

Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Za realizację autorskiego programu genetycznego doskonalenia populacji gęsi i osiągnięty postęp hodowlany.

Dyplom przyznany przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie za propagowanie hodowli gęsi zarodowej – Białej Kołudzkiej® .

Podziękowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za wytrwałe, wieloletnie prowadzenie prac hodowlanych w populacjach zarodowych gęsi, osiągnięty postęp hodowlany, opracowanie autorskiego programu ich genetycznego doskonalenia, skutkującego wytworzeniem nowej rasy i rodów.