Szkolenie dotyczące hodowli i chowu gęsi Białej Kołudzkiej®

➡️Bielsk Podlaski – Szkolenie dotyczące hodowli i chowu gęsi Białej Kołudzkiej®, zasad związanych z prawidłowym prowadzeniem wylęgarni oraz specyfiki funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka – dr Kamila Kłos – Zastępca Dyrektora ZD KW i Kierownik Fermy Gęsi, dr Jakub Badowski – Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi ZD KW i Paweł Drzażdżewski – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

About Author: