Spotkanie z Panem Andrzejem Kloneckim – prezesem Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Spotkanie z Panem Andrzejem Kloneckim – prezesem Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Współpraca to nasza domena – jest mi niezmiernie miło, iż możemy zacieśniać naszą współpracę. Fundacja jest naszym konsorcjantem w ramach działania „Współpraca PROW 2014-2020” oraz ważnym partnerem w wielu planowanych przedsięwzięciach. Realizacja wspólnych zadań na wielu płaszczyznach, gdzie tematem przewodnim jest hodowla gęsi, pokazanie wartościowych cech użytkowych Gęsi Białej Kołudzkiej®, tradycji przyzagrodowego chowu gęsi, promocja gęsiny jako zdrowego, wartościowego mięsa będącego źródłem witamin oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi wspólnie dla promocji gęsiny, promocji polskiej, zdrowej żywności.