Spotkanie Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś”

Spotkanie Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś” – przygotowujemy się do instalacji innowacyjnego systemu wentylacji rewersyjnej w naszym nowo wybudowanym gęśniku oraz do organizacji pierwszej z trzech konferencji informacyjno – promocyjnych. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, HPQ INVEST Jarosław Kuligowski, Gospodarstwo Rolne Agata Klonecka i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi wspólnie realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt: „Opracowanie, wykonanie i testowanie prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich” z dofinansowaniem z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

About Author: