Spotkanie Kobiet Gospodarnych powiatu mogileńskiego i żnińskiego – warsztaty kulinarne – dzień ósmy

W dniu 29.11.2023 r. spotkanie w świetlicy wiejskiej w Tonowie w powiecie żnińskim. Gościliśmy z naszymi warsztatami dotyczącymi prozdrowotnych właściwości gęsiny w Kole Gospodyń Wiejskich „Tonowianki” wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ARiMR OT w Toruniu Biuro Powiatowe w Żninie oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Informacje o realizowanych działaniach przedstawili: Ireneusz Stachowiak Prezes WFOŚiGW w Toruniu, Agnieszka Derol-Mrotek BP ARiMR w Żninie, Andrzej Klonecki przez FHPBG wraz z paniami: Renata Sobczak i Helena Polaczyk, dr Kamila Kłos Zastępca Dyrektora ZD KW i kierownik Fermy Gęsi w ZD KW, Paweł Drzażdżewski Dyrektor ZD KW oraz Zastępca Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Michał Werkowski, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek, Kierownik BP w Żninie Sebastian Kowalik i Przewodnicząca KGW „Tonowianki” Marzena Blejwas.

✅ Dziękujemy Wszystkim za udział w warsztatach i tradycyjnie do zobaczenia na szlaku #GęsiBiałejKołudzkiej®.

About Author: