Spotkanie Kobiet Gospodarnych powiatu mogileńskiego i żnińskiego – Warsztaty kulinarne – dzień drugi

2️⃣ spotkanie w ramach warsztatów kulinarnych z Kołami Gospodyń Wiejskich, tym razem w świetlicy wiejskiej w Piechcinie w powiecie żnińskim.

🪿Dziękujemy Panu Burmistrzowi Michałowi Pęziakowi i Pani Sołtys Anna Popielarz za cudowne przyjęcie, gościnność i merytoryczną dyskusję, Panu Sebastian Kowalik Kierownikowi BP ARiMR w Żninie za pomoc w organizacji spotkania.

🪿Warsztaty prowadzili: Ireneusz Stachowiak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Agnieszka Derol-Mrotek Pełnomocnik ds. KGW BP ARiMR w Żninie, dr Kamila Kłos Zastępca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka, Andrzej Klonecki Prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi oraz Paweł Drzażdżewski Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

🪿Warsztaty to z jednej strony przekazanie informacji o: dofinansowaniach dla KGW, pomocy płynącej z ARiMR oraz WFOŚIGW w Toruniu, Rolniczym Handlu Detalicznym, chowie i hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®, a z drugiej kulinarne ćwiczenia, dyskusje i wymiana doświadczeń. Nie można zapomnieć o degustacji dań z gęsiny.

🪿 Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, zainteresowanie przedstawionymi prezentacjami, ważną dyskusję i wymianę doświadczeń.

🪿Do zobaczenia na kulinarnej trasie Gęsi Białej Kołudzkiej®

About Author: