Spotkanie Kobiet Gospodarnych i wyjątkowych powiatu inowrocławskiego – Warsztaty kulinarne – ” Zdrowa Polska Gęś”

Trzeci dzień warsztatów w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – ostatni dzień warsztatów – nasze „Grande Finale”.

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizujemy warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „PROZDROWOTNA WARTOŚĆ GĘSINY”.

Dziękujemy naszym prelegentom: Ireneusz Stachowiak – Prezes WFOŚiGW w Toruniu, Katarzyna Kania-Lewandowska Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARIMR, Agnieszka Trzepacz, Paulina Lewandowska BP ARiMR w Inowrocławiu, Izabela Polak – Prezes Stowarzyszenia KGW Suchatówka, Andrzej Klonecki – Prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Zakład Doświadczalny reprezentowali: z-ca dyrektora Halina Bielińska oraz dyrektor Paweł Drzażdżewski.

Poruszono wiele ważnych, ciekawych i aktualnych tematów: pomoc finansowa m.in. dla KGW z WFOŚiGW, wsparcie z ARiMR, przykłady dobrych praktyk w KGW Suchatówka, Rolniczy Handel Detaliczny oraz najważniejsze informacje o naszym produkcie „Premium”, czyli – Biała Gęś Kołudzka®, a także projekt EKOŁUDA – z myślą o przyszłości.

Zwieńczeniem wykładów były warsztaty dotyczące obróbki tuszki z gęsi białej kołudzkiej oraz profesjonalne przygotowanie pierogów z farszem z gęsiny – w wykonaniu Pań z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w przyzagrodowym chowie gęsi.