Projekt „Polska Zdrowa Gęś” otrzymał dofinansowanie w ramach działania „WSPÓŁPRACA” PROW 2014-2020

Wniosek naszego Konsorcjum otrzymał pozytywną ocenę w ramach działania M16 #Współpraca objętego PROW 2014-2020 w przedmiocie innowacji –#PolskaZdrowaGęś

📢To duży sukces i jednocześnie długo wyczekiwane zielone światło do rozpoczęcia badań i kontynuacji inwestycji, po oddanym w grudniu budynku nowego gęśnika.

📢Dziękuję naszym Konsorcjantom, a w szczególności osobom zaangażowanym w opracowanie projektu pod względem technicznym, finansowym i innowacyjnym.

📢Nasz projekt to: „Opracowanie, wykonanie i testowanie prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną

kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich (gęśnikach). Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka jest liderem Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś”.

📢Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 kwietnia – 29 czerwca 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

📢Działanie „Współpraca” dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

About Author: