PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2023 r. w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2023 r. w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka:

INWESTYCJE i MODERNIZACJE

1️⃣Podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego modernizacji posadzki w budynku owczarni – w trosce o jak najwyższy dobrostan i ekologię. Wykonano izolację przeciwwilgociową i płytę betonową wraz z odpływami liniowymi i kanałami odprowadzającymi do nowego zbiornika o pojemności 7m3, naprawiono słupy z ich reprofilizacją z dodatkiem polimerów. Zadanie zrealizowała, wyłoniona w postępowaniu ofertowym firma Broster sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie.

2️⃣Podpisanie umowy na zadanie: „Modernizacja przyłącza abonenckiego 15 kV i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą energetyczną zakładu”. Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON sp. z o.o. Białe Błota po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym będzie realizować powyższą inwestycję.

3️⃣W Centrali Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich.

4️⃣Projekt Ekołuda i rolnictwo cyfrowe w realizacji. Zakupiliśmy nowoczesny siewnik do siewu rzepaku i buraków cukrowych – zawieszany, 12 rzędowy, wyposażony w: radarowy czujnik prędkości, kontrolę opto-elektroniczną sekcji wysiewających, czujnik synchro do wysiewu w rzędzie, składany w pozycję transportową hydraulicznie, kompatybilny z systemem ISOBUS, elektryczny napęd sekcji wysiewających pozwalający na pozycjonowanie nasion we wzorzec równoległoboczny lub trójkątny, możliwość zmiennego dawkowania nasion w oparciu o mapy zasobności gleby, automatyczne wyłączanie pojedynczych sekcji wysiewających na uwrociach i polach o nieregularnych kształtach, znaczniki składane hydraulicznie.

5️⃣Bioasekruacja na wyższym poziomie – dodatkowe zabezpieczenie bioasekuracyjne – Dezynfekcyjna Brama Przejazdowa – w pełni automatyczna stacja dezynfekcyjna kompleksowo i precyzyjnie dezynfekuje wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Zakładu. System dezynfekcji samochodu działa w sposób automatyczny – uruchomienie następuje poprzez fotokomórkę, która załączą pompę i po wyjeździe samochodu pompa się automatycznie zatrzymuje.

KONFERENCJE WARSZTATY SZKOLENIA

6️⃣Hybrydowe szkolenie w Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia oraz wsparcie w obszarze nawadniania – zmiany programu oraz nabory planowane w 2023 r.

7️⃣Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – szkolenie hybrydowe Ekoschemat: „dobrostan zwierząt” – cele i wspólne wymagania dla interwencji; system punktowy i system wariantowy oraz obowiązki rolnika w świetle nowej Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

8️⃣Konferencja dla Rolnictwa – rolnictwo cyfrowe, innowacyjne systemy do mapowania plonów, uprawa zbóż, rzepaku i kukurydzy, technologie siewu, zaprawy nasienne, wskaźniki doboru odmian, ochrona upraw, analiza cen surowców w latach 2020-2023.

9️⃣„Jagnięcina w Kołudzie” – pierwszy dzień warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Trufla wśród mięs jagnięcina – warsztaty kulinarne prowadzi Piotr Lenart ekspert kulinarny. Tematy prelekcji: „Oferta finansowa WFOŚiGW w Toruniu. Dotacje i preferencyjne pożyczki”; „Charakterystyka, walory i atuty rodzimych ras owiec” w świetle wyników badań programu „Biostrateg” dot. zagospodarowania rodzimych ras zachowawczych”; Hodowla i chów owiec w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka; „Wsparcie ARiMR dla KGW”; „EKOŁUDA – z widokiem na przyszłość”.

1️⃣0️⃣Drugi dzień warsztatów dla KGW „Jagnięcina w Kołudzie” – ze względu na zawartość substancji zdrowotnych w określonych proporcjach, uznawana jest za jedno z najzdrowszych mięs. Jagnięcina jest źródłem niezbędnych dla organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

1️⃣1️⃣Warsztaty Jagnięcina w Kołudzie – dzień trzeci. Kuchnia z jagnięciną w roli głównej oraz duża szczypta przydatnych i cennych informacji. Nasi partnerzy i prelegenci: eksperci kulinarni: Piotr Lenart oraz Błażej Mirota, Ireneusz Stachowiak Prezes Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Marek Kościński Dyrektor Cukrowni Kruszwica Krajowa Grupa Spożywcza, prof. dr hab. Bronisław Borys , Katarzyna Kania-Lewandowska ARiMR Toruń, Anna Patyk Kierownik BP ARiMR w Inowrocławiu, mgr inż. Rafał Zwierzyński Kierownik Fermy Owiec ZD KW.

1️⃣2️⃣Debata „Wyzwania polskiego rolnictwa spowodowane wojną na Ukrainie oraz wdrożeniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027” organizowana przez Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

1️⃣3️⃣„Kujawsko-Pomorski dzień doradztwa rolniczego” konferencja w 100lecie doradztwa rolniczego w Polsce i 67 lecie K-PODR w Minikowie.

1️⃣4️⃣Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – „Forum Innowacji województwa kujawsko-pomorskiego”. Inspiracja i promocja rozwiązań ukierunkowanych na innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Innowacje w praktyce – integrowana ochrona roślinna, biologizacja gleby, rolnictwo precyzyjne, racjonalne gospodarowanie wodą.

1️⃣5️⃣Pierwsze warsztaty z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Spotkanie w Zespół Szkół CKR w Bielicach, to okazja do pokazania jaką rolę pełni Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, jakie prowadzimy działania, inwestycje i badania.

1️⃣6️⃣Kolejne spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół Weterynaryjno – Przyrodniczych w Kobylnikach. Warsztaty dotyczą zadań jakie realizuje Zakład Doświadczalny, a przede wszystkim hodowli gęsi i prozdrowotnych właściwości gęsiny.

1️⃣7️⃣Zajęcia edukacyjne – Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Nasi goście mieli okazję zobaczyć m.in.: pisklęta gęsi, owce z jagniętami oraz pszczoły, dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych informacji dotyczących ich życia i znaczenia dla przyrody i człowieka. W rolach głównych udział wzięli: uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Ludzisku oraz Gęś Biała Kołudzka®, merynos polski odmiany barwnej, pszczoła kraińska. Warsztaty odbyły się w ramach projektu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu.

1️⃣8️⃣3 spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka wraz z partnerem wydarzenia Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi realizuje warsztaty we współpracy ze szkołami o profilu rolniczym dotyczące chowu i hodowli gęsi oraz prozdrowotnych właściwości gęsiny.

1️⃣9️⃣Kolejne spotkanie w ramach projektu „Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska”. Dziś naszymi gośćmi byli uczniowie z III klasy Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie. Dzieci spotkały się z gąskami, pszczołami i owieczkami, były świadkami strzyży owiec, widziały jaja nie tylko gęsi oraz oglądały z bliska domki naszych pracowitych pszczół, a także wykonały samodzielnie świece z wosku pszczelego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu

2️⃣0️⃣4 spotkanie z cyklu „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”, tym razem w Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Funkcjonowanie Zakładu Doświadczalnego, informacje o chowie i hodowli gęsi, prozdrowotne właściwości gęsiny, produkcja roślinna i prowadzenie pasieki – to najważniejsze tematy spotkania w Inowrocławiu. Warsztaty realizujemy wraz z partnerem wydarzenia Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w ramach projektu realizowanego ze wsparciem z WFOŚiGW w Toruniu.

2️⃣1️⃣Po raz 3 gościmy uczestników projektu „Pszczelarstwo ekologiczne z korzyścią dla zdrowia i środowiska” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Dziś odwiedzili nas uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Janikowie.

TARGI WYSTAWY

2️⃣2️⃣Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo www.agro-tech-minikowo.pl

Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

2️⃣3️⃣XXII Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie 1-2 lipca 2023r. V-ce Czempion dla Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w kategorii maciorka Merynos Polski Odmiany Barwnej. Wyróżnienie odebrali: Zastępca Dyrektora dr inż. Kamila Kłos i Kierownik Działu Produkcji Rolniczej mg inż. Rafał Zwierzyński.

2️⃣4️⃣Uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Bydła, Świń i Drobiu – FERMA 2023 r., w hali BCTW w Bydgoszczy. Stoisko A27

Specjalistyczne targi technologii hodowli i chowu bydła, świń i drobiu podczas których odbywały się panele dyskusyjne i prelekcje w ramach konferencji naukowo-technicznej.

2️⃣5️⃣Międzynarodowe Targi Poznańskie – Krajowa Wystawa Ras Rodzimych – XXX NARODOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ZAPRASZAMY

TELEWIZJA RADIO PRASA INTERNET

2️⃣6️⃣Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – bioasekuracja jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem Zakładu Doświadczalnego i prowadzeniem fermy zarodowej.

https://vod.tvp.pl/…/agrob…/odcinek-4596,S01E4596,387981

2️⃣7️⃣ Agrobiznes TVP 2 marca 2023 r. – wynalazki i innowacje kołem zamachowym w rolnictwie, kolejne projekty dofinansowane w ramach programu „Współpraca”. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – nowy gęśnik z prototypowym, innowacyjnym systemem rozproszonej wentylacji rewersowej. https://vod.tvp.pl/…/agrob…/odcinek-4623,S01E4623,391350

2️⃣8️⃣TVP1 AgroBiznes 09.03.2023 r. Informacje Rolnicze. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – nowy sezon 2023 rozpoczęty – to dobry czas dla hodowców gęsi. Dobrostan i bioasekuracja, to podstawy bezpiecznej i odpowiedzialnej hodowli.

https://agrobiznes.tvp.pl/68400173/doplaty-i-ekoschematy

2️⃣9️⃣TVP3 Bydgoszcz Zbliżenia 11.03.2023 r.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – sezon na gęsi rozpoczęty.

https://bydgoszcz.tvp.pl/623428/zblizenia

3️⃣0️⃣Agrobiznes TVP1 22.03.2023 r.” Jagnięcina w Kołudzie. O wartościach prozdrowotnych jagnięciny i hodowli ras rodzimych z redaktor Joanna Sikora rozmawiali: prof. dr hab. Bronisław Borys, Rafał Zwierzyński kierownik Fermy Owiec, Piotr Lenart ekspert kulinarny – przy okazji prowadzonych warsztatów kulinarnych „Jagnięcina w Kołudzie”.

3️⃣1️⃣AgroPoranek RadioPiK

„Jagnięcina w Kołudzie” i w radio PiK w niedzielę 26 marca 2023 r. – relacja z warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://www.radiopik.pl/122,2,z-zycia-wsi

3️⃣2️⃣AgroPoranek w RadioPiK – Instytut Zootechniki Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – warsztaty w szkołach: „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”.

3️⃣3️⃣Zbliżenia TVP3Bydgoszcz 13.06.2023 r. – „Gęsina w szkole” – warsztaty „Prozdrowotna wartość gęsiny i pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska” prowadzone przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

https://bydgoszcz.tvp.pl/70523172/zblizenia-13062023-g-1630

3️⃣4️⃣Zbliżenia w TVP3Bydgoszcz. Relacja z wizyty w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w ramach prowadzonych warsztatów „Pszczelarstwo ekologiczne – z korzyścią dla zdrowia i środowiska”.

3️⃣5️⃣AgroRegion TVP3 Bydgoszcz – w rozmowie z red. Joanna Sikora o szkoleniach realizowanych w szkołach rolniczych, gastronomicznych i weterynaryjnych w przedmiocie prozdrowotnych właściwości gęsiny oraz przyzagrodowym chowie gęsi i RHD. Przeprowadziliśmy warsztaty w szkołach w: Bielicach, Kobylnikach, Kościelcu i Inowrocławiu we współpracy z Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi z dofinansowaniem z WFOŚiGW Toruniu.

https://bydgoszcz.tvp.pl/1863079/agroregion

3️⃣6️⃣Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A. – pomorska.pl

3️⃣7️⃣Zbliżenia TVP3Bydgoszcz – w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka odbyły się Dni Pola „Cukrowni Kruszwica”.

3️⃣8️⃣Rozwój przydomowych hodowli i rolniczy handel detaliczny. Wiedza na ten temat trafia do szkół, by młodzi ludzie mogli od najmłodszych lat zdobywać doświadczenie – ZS im. Jana Pawła II w Kościelcu – Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka TVP3 Bydgoszcz.

WYDARZENIA

3️⃣9️⃣Noworoczne spotkanie z emerytami, byłymi pracownikami Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.

4️⃣0️⃣30 stycznia 2023 r. dokonano pierwszego nakładu jaj do aparatów lęgowych. Teraz będziemy się o nie troszczyć z najwyższą pieczołowitością, aby za miesiąc wylęgły się gąsięta. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to 60 rocznica pierwszego nakładu jaj gęsi białej kołudzkiej, wówczas białej włoskiej.

4️⃣1️⃣Wniosek naszego Konsorcjum otrzymał pozytywną ocenę w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW 2014-2020 w przedmiocie innowacji – Polska Zdrowa Gęś.

To duży sukces i jednocześnie długo wyczekiwane zielone światło do rozpoczęcia badań i kontynuacji inwestycji, po oddanym w grudniu budynku nowego gęśnika. Działanie „Współpraca” dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które w ramach działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

4️⃣2️⃣W Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka dobiegła końca zimowa kotelnia w stadzie owiec Merynos polski odmiany barwnej i owcy kołudzkiej. Obydwa stada zostały wytworzone w miejscu. Szczęśliwymi matkami zostało 118 sztuk matek Merynos polski odmiany barwnej i 10 sztuk matek owcy kołudzkiej. Cztery matki merynosa urodziły trojaczki, które pod czujnym i fachowym okiem pracowników fermy owiec rosną i rozwijają się zdrowo.

4️⃣3️⃣AED RATUJE ŻYCIE. Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników zakupiliśmy trzy Defibrylatory AED, które są umiejscowione w budynku głównym Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, na fermie gęsi oraz SZGDW Dworzyska. Defibrylator AED to profesjonalne urządzenie medyczne ratujące życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. W połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową zwiększa szanse na uratowanie życia.

4️⃣4️⃣W Balicach odbyła się coroczna narada dyrekcji Instytutu z prezesami spółek oraz dyrektorami zakładów doświadczalnych IZ PIB. Dokonano podsumowania dokonań w 2022 roku oraz omówiono plany na cały najbliższy rok (08.02.2023).

4️⃣5️⃣W dniu 15.02.2023r w naszym Zakładzie miało miejsce spotkanie robocze z przedstawicielami firmy CEDROB S.A., reprezentowanymi przez szefa Działu Kaczek i Gęsi Pana Marka Bryckiego i Pana Piotra Pikusa, przedstawicielami spółki GOBARTO S.A., którą reprezentowali Pani Małgorzata Budzyńska oraz Panowie Łukasz Tomaszewski, Jacek Jagiełłowicz i Marcin Jakobsze. Z ramienia naszego Zakładu udział w spotkaniu wzięli Dyrektor Zakładu Pan Paweł Drzażdżewski oraz kierownicy dr inż. Kamila Kłos i dr inż. Jakub Badowski. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło koncepcji nowoczesnych rozwiązań dla planowanych inwestycji.

4️⃣6️⃣Pierwsze gąsięta Białe Kołudzkie w 2023 roku. Zdrowe, silne, zwiastują rychłą wiosnę.

4️⃣7️⃣Spotkanie członków Konsorcjum „Polska Zdrowa Gęś” – tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 z ARiMR. Nasz wspólny projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich.

4️⃣8️⃣Jubileusz 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Życzymy kolejnych wielu lat wspaniałej i niezwykle potrzebnej aktywności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie zootechniki. Na ręce pani Prezes PTZ prof. dr hab. Annie Wójcik składamy podziękowania za miłe słowa i gratulujemy wyjątkowych osiągnięć na niwie nauki.

4️⃣9️⃣XXIII GALA WŁADYSŁAWY 2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Akademia Ekologiczna przedstawiła wyniki za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie w roku 2022. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka dziękuję za nominację, gratulujemy Wszystkim Laureatom i Nominowanym. W szczególny sposób chcemy podziękować społeczności III LO im. Królowej Jadwigi i Akademii Ekologicznej za niezwykle ważną inicjatywę, perfekcyjną organizację i wspaniałą atmosferę.

5️⃣0️⃣16 kwietnia 2023 r. – w Inowrocławiu oraz w Radłówku upamiętniono strajk chłopski z kwietnia 1981 r. W kościele pw. Zwiastowania NMP podczas uroczystej mszy świętej pobłogosławiono kopię „Krzyża chłopskiej doli”, którą następnie postawiono w podinowrocławskim Radłówku, w miejscu upamiętnienia działacza rolniczej „Solidarności” Piotra Bartoszcze, zamordowanego między 7 a 8 lutego 1984 r. Złożono również kwiaty pod tablicą symbolizującą strajk chłopski w historycznym gmachu Banku Ludowego w Inowrocławiu.

5️⃣1️⃣Mieliśmy przyjemność gościć Zastępcę Dyrektora ds. nauki IZ PIB prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, kierownik Zakładu Hodowli Owiec i Kóz dr hab. Aldonę Kawęcką, prof. IZ PIB oraz dr inż. Jacka Sikorę. Rozmowy dotyczyły projektów naukowych, przewidywanych koncepcji inwestycyjnych, a także przygotowań do wspólnych przedsięwzięć w ramach planowanych przez ARiMR naborów wniosków w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w działaniu „WSPÓŁPRACA”.

5️⃣2️⃣W imieniu pracowników Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka życzę wielu emocjonujących i ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz gratuluję podejmowanych cennych projektów w ubiegłym roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie. Cieszymy się, że możemy być cząstką tej aktywności, to dla nas zaszczyt znaleźć się w tym gronie. Życzymy wielu kolejnych i równie wspaniałych przedsięwzięć jak niedawny koncert Fado – to było wyjątkowe spotkanie.

5️⃣3️⃣Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz 90-lecie OSP w Cukrowni „Kruszwica”. Pracownicy Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka składają serdeczne gratulacje oraz podziękowania za ofiarną służbę, poświęcenie i niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym oraz nagrodzonym Strażakom oraz Jednostkom OSP serdecznie gratulujemy.

5️⃣4️⃣Czempionat wystawy w rasach rodzimych dla: gęsi kartuskich, kaczek pekin polski P-33 oraz tytuł czempiona za gęsi białe kołudzkie W-33 – wyróżnienia odebrali: Zastępca Dyrektora ZD Kołuda Wielka dr Kamila Kłos , Kierownik dr Jakub Badowski, Kierownik SZGDW Dworzyska Kuba Kalisz oraz Kierownik Rafał Zwierzyński – na Krajowej Wystawie Ras Rodzimych – XXX NARODOWEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH.

5️⃣5️⃣UL DEMONSTRACYJNY w naszej pasiece, na potrzeby warsztatów: „Gęsi, pszczoły i owieczki, to atrakcje tej wycieczki” w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

5️⃣6️⃣Wizyta gości z Japonii w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmowy o naszych ojczyznach i kulturach, a przede wszystkim o działalności Zakładu Doświadczalnego i 60-letnim doświadczeniu w hodowli Gęsi Białej Kołudzkiej®. Współpraca z naszymi kontrahentami, partnerami, jednostkami naukowymi, szkołami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami jest dla nas niezwykle cenna i ważna.

5️⃣7️⃣Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej – Warszawa Jachranka – 01.06.2023 r.

5️⃣8️⃣IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka SZGDW Dworzyska – jesteśmy razem z: Gęś Biała Kołudzka®, kubańska, landes, garbonosa oraz kaczki: pekin krajowy, biegus, dworka. Uzyskaliśmy nagrody za uzyskanie tytułu czempiona przez stado hodowlane gęsi Białych Kołudzkich, gęsi Landes, kaczek Dworka, kaczek Pekin Polski.

5️⃣9️⃣Uroczystość Czepkowania Studentów Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. W imieniu Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka składam serdeczne gratulacje

z okazji tego ważnego wydarzenia, jednocześnie ogromnie dziękuję za wybór tej drogi, która nierozerwalnie łączy się z pomocą drugiemu człowiekowi. Na początku tego „powołania” życzę dużo wytrwałości i realizacji życiowych planów.

6️⃣0️⃣Dni Pola to święto Plantatorów buraków cukrowych oraz pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tegoroczne wydarzenie organizowane było w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. W ramach Dnia Pola zaprezentowane zostały poletka doświadczalne z różnymi odmianami buraków cukrowych, a także odbywały się szkolenia, podczas których Plantatorzy wymieniali się doświadczeniami oraz wiedzą na temat uprawy tych roślin. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów, które związane są z agrotechniką uprawy buraka cukrowego.

6️⃣1️⃣Pola TopFarmera 2023 w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Na poletkach demonstracyjnych można było oglądać uprawy pszenic i jęczmion. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania nowych informacji dotyczących odmian nasion oraz technologii zabiegów agrotechnicznych. Były maszyny rolnicze m.in. do uprawy bezorkowej, stoiska firmowe, punkty eksperckie oraz Fajowa Pasieka Fekner i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

6️⃣2️⃣90-lecie MLKS Unia Gniewkowo – to dla nas ogromny zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym jubileuszu razem z Tymi, którzy przez tyle lat działali dla MLKS Unia Gniewkowo, tworzyli klub, poświęcali swój czas i serce dla dzieci i młodzieży. Z okazji Jubileuszu składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność, upowszechnianie i promowanie piłki nożnej w naszej gminie i regionie. Przekazujemy także życzenia dalszych sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych piłkarzy.

6️⃣3️⃣Z okazji jubileuszu 30-lecia KS Zootechnik Kołuda Wielka Wszystkim zawodnikom, trenerom oraz działaczom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzonych celów sportowych. Życzymy również dalszych sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych piłkarzy. Trenerom i zawodnikom osiągnięć sportowych, pasji oraz nieustającej motywacji do zdobywania jak najlepszych wyników.

6️⃣4️⃣Hodowcy owiec z Grecji z wizytą w Kołudzie Wielkiej. 8. osobowa grupa właścicieli greckich ferm gościła w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Grecy przyjechali na zaproszenie firmy Polmass z siedzibą w Bydgoszczy. Wizyta dotyczyła przede wszystkim zapoznania się ze specyfiką hodowli owiec rasy merynos polski odmiany barwnej oraz owcy kołudzkiej, a także funkcjonowania Zakładu – w branży roślinnej, prowadzenia pasieki oraz Gęsi Białej Kołudzkiej®.

6️⃣5️⃣Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka na Pikniku LGD Czarnoziem na Soli „Smaki Czarnoziemu” w Janikowie.

About Author: