PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – modernizacja posadzki w budynku owczarni

Kolejna inwestycja – podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego modernizacji posadzki w budynku owczarni – w trosce o jak najwyższy dobrostan i ekologię. Prace obejmują wykonanie nowej posadzki, a w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odpływów liniowych, kanałów odprowadzających do zbiornika wraz z instalacją nowego zbiornika. Zadanie realizuje, wyłoniona w postępowaniu ofertowym firma Broster sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

About Author: