Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach działania „#Współpraca” #PROW 2014-2020

Rozpoczynamy ważny etap w funkcjonowaniu Zakładu Doświadczalnego – dziś w Centrali Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach działania „#Współpraca#PROW 2014-2020. Projekt dotyczy „Opracowania, wykonania i testowania #prototypowego #wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła wraz z oceną kształtowania się warunków mikroklimatycznych i ekonomicznych w budynkach inwentarskich (gęśnikach). ARiMR reprezentował Marcin Zieliński Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych oraz Agnieszka Bambejca Główny Specjalista, Konsorcjum „#Polska #Zdrowa #Gęś„: Paweł Drzażdżewski Dyrektor Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka , Ryszard Kamiński Dyrektor Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Jarosław Kuligowski Prezes Zarządu HPQ Invest sp. z o.o., Andrzej Klonecki Prezes Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi , Agata Klonecka – Gospodarstwo Rolne Agata Klonecka.

About Author: