Podpisanie umowy konsorcjum

Wraz z naszymi gośćmi z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach – Zastępcą Dyrektora ds. Infrastruktury Jakubem Howańcem oraz Głównym Księgowym IZ PIB Maciejem Smagowiczem i Konsorcjantami: Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie z Dyrektorem Ryszardem Kamińskim, prezesem HPQ Invest sp. z o.o. Jarosławem Kuligowskim, Prezesem Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi Andrzejem Kloneckim oraz Gospodarstwem Rolnym Agata Klonecka – dokonaliśmy podpisania umowy konsorcjum dotyczącego realizacji Polska Zdrowa Gęś dla działania Współpraca PROW 2014-2020. Dzisiejsze wydarzenie to pierwszy krok w realizacji tego nie stosowanego nigdy wcześniej rozwiązania technologicznego, wraz z szerokim spektrum badań naukowych, które zamierzamy wspólnie realizować.