Piknik Ekologiczny na Politechnice Bydgoskiej

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka uczestniczył w Pikniku Ekologicznym na Politechnice Bydgoskiej wraz z: WFOŚiGW w Toruniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Fundacja Aktywnego Rozwoju Ekoaktywni, Politechnika Bydgoska.