Otwarcie nowej wylęgarni 13 stycznia 2018 r.

Dzień 13 stycznia 2018 r. zapisze się, jako jeden z najważniejszych w historii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej. W tym dniu nastąpiło uroczyste oddanie do użytku praktycznie nowego Zakładu Wylęgu Gęsi po jego rozbudowie, modernizacji oraz wymianie aparatów lęgowych i klujnikowych na najnowocześniejsze firmy Petersime (Belgia). Inwestycja kosztowała 6,5 mln zł. brutto i została sfinansowana ze środków własnych oraz kredytu, którego udzielił Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu. Jej realizacja musiała „zmieścić się” pomiędzy dwoma sezonami lęgowymi. Temu zadaniu sprostała firma BROSTER z Janikowa, wyłoniona w drodze przetargu publicznego.

Dzięki temu przedsięwzięciu i wybudowaniu również nowego gęśnika możliwości produkcyjne Zakładu Wylęgu Gęsi zwiększą się o 1/3 do poziomu ponad 400 tys. piskląt rocznie w ciągu najbliższych 3 lat.

Co warto podkreślić, stanie się to nie tylko poprzez zwiększenie stada hodowlanego rodów W33 i W11 gęsi Białej Kołudzkiej ®, ale przede wszystkim poprzez poprawę wskaźników wylęgowości, by uzyskać około 45 piskląt od 1 nioski w sezonie.