Nowoczesna trafostacja kontenerowa w ZD Kołuda Wielka

📢Nowoczesna trafostacja kontenerowa już jest posadowiona. Zastąpi ona niebawem starą stację wieżową. Inwestycja zabezpiecza potrzeby związane ze sprawnym zaopatrzeniem Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka w energię elektryczną, obejmuje modernizację przyłącza abonenckiego 15 kV wraz z przebudową zasilania najbardziej wrażliwych obiektów Zakładu i wprowadzenia ich do nowej stacji oddziałowej. Co bardzo istotne – to również otwarcie drogi do instalacji fotowoltaiki oraz optymalizacji zarządzania energią związane z implementacją systemu zarządzania źródłami energii elektrycznej prowadzące do redukcji zużycia energii oraz kontroli stanów wielu pracujących urządzeń. Działania inwestycyjne realizujemy w ramach szerokiego projektu „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”.

About Author: