NARADA KIEROWNICTWA IZ PIB Z DYREKTORAMI I PREZESAMI ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH

Narada kierownictwa Instytutu Zootechniki PIB

z dyrektorami i prezesami Zakładów Doświadczalnych

23-24 wrzesień 2020 r.

 

W dniach 23-24 września 2020 r. w naszym zakładzie odbyła się narada z udziałem kierownictwa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie na czele z Dyrektorem IZ PIB Panem dr Krzysztofem Dudą i Zastępcą Dyrektora Prof. dr. hab. Sylwestrem Świątkiewiczem, dyrektorów/prezesów zakładów doświadczalnych z terenu kraju. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Instytutu dr Krzysztof Duda.

W programie dwudniowego spotkania goście zwiedzili zakład m.in. nową suszarnię do ziarna zbóż w Janikowie, zmodernizowaną stodołę i  Zakład Wylęgu Gęsi.