Monografia Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

75-letnia działalność Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, przedstawiona w niniejszej monografii dowodzi, że idea powołania takiej placówki naukowej w tak ważnym rejonie rolniczym kraju była ze wszech miar korzystna i właściwa. Prace naukowo-wdrożeniowe pozytywnie oddziaływały na proces odtwarzania populacji zwierząt gospodarskich oraz wzrost poziomu wiedzy rolniczej wśród producentów rolnych z małych i dużych gospodarstw, tak w najbliższym rejonie oddziaływania, jak i w województwach sąsiednich. Wieloletnie prace badawcze i hodowlane nad doskonaleniem krajowej populacji zwierząt doprowadziły do podniesienia ich wartości hodowlanej i produkcyjnej. Dzięki największemu osiągnięciu – wytworzeniu nowej rasy gęsi – Białej Kołudzkiej – Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka stał się krajowym ośrodkiem chowu i hodowli gęsi w Polsce, znanym i cenionym też za granicą.