Literatura pszczelarska

➡️Taką oto „perełkę” literatury pszczelarskiej odnaleźliśmy w naszej bibliotece w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka:

🐝„Ktokolwiek z nas odtworzy w swojej wyobraźni pasiekę, to staje zawsze przed nim ten z dziecięcych dni obrazek, przedstawiający pasiecznika z brodą, zakrytego nie tylko przed pszczołami, ale i przed okiem ludzkiem siatką ze starego przetaka, z nożem i miską, a częściej ze starym garnkiem, z którego jak z trybularza unosiły się kłęby dymu, wśród których pasiecznik wyglądał jakby jaki czarnoksiężnik lub kapłan pogański.”

📚 Powyższy fragment pochodzi z książki „Najnowsza gospodarka w pasiece” autorstwa Józefa Lorenza z 1921 r. Wydana 1️⃣0️⃣2️⃣ lata temu pozycja to wspaniałe kompendium wiedzy dotyczące rozwijającego się w Polsce okresu międzywojennego pszczelarstwa. Jak pisał autor: 🐝„W roku 1916 napisałem dla początkujących „Poradnik pszczelniczy”… Od tego czasu upłynęło 5 lat, okres wprawdzie niedługi, ale rozwój pszczelnictwa postępuje tem szybciej, im ono dłużej było zaniedbane, tak, że to co wczoraj uważaliśmy za dobre, dziś już jest przestarzałe, a to, co dziś uznajemy za lepsze, jutro może ulec zmianie. To też według rad i wskazówek podanych w I wydaniu „Poradnika” dziś już nikomu pasieki prowadzić nie radzę. Poszliśmy naprzód – mamy nowe ule, nowe pomysły i sposoby i zupełnie inną gospodarkę, nowych też trzeba wskazań i podręczników. Książkę tę oddaję do użytku naszych pszczelarzy i pszczelarek z serdecznem życzeniem: „Szczęść Boże w pracy!”.

About Author: