Już jest – nasz Miód Kołudzki 2023

Już jest – nasz Miód Kołudzki 2023🍯– po raz pierwszy w Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka odbyło się miodobranie. Pasieka powstała w ubiegłym roku i składała się z 10 uli, w których zamieszkały pszczoły kraińskie. Dziś mamy już 14 pni pszczelich i pierwszy raz w historii mamy swój Miód Kołudzki-prawdopodobnie najsłodszy miód na świecie 🐝😁🐝. Nasza pasieka pełni przede wszystkim rolę edukacyjną, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą dotyczące znaczenia pszczół dla człowieka i całego środowiska. Pasieka jest również ważnym ogniwem naszego projektu EKOŁUDA.

(Dziękujemy i gratulujemy opiekunom pasieki: Michał Hes – za zmianę krajobrazu i uporządkowanie działki na której posadowiliśmy pasiekę oraz mrówczą pracę przy ulach, pszczołach i miodobraniu oraz Rafał Zwierzyński – za pomoc i pracę przy pasiece, pszczołach, miodach i nadzór nad całością).

About Author: