Jubileusz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Dziękujemy i gratulujemy wspaniałego #jubileuszu 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Życzymy kolejnych wielu lat wspaniałej i niezwykle potrzebnej aktywności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie zootechniki. Na ręce pani Prezes PTZ prof. dr hab. Annie Wójcik składamy podziękowania za miłe słowa i gratulujemy wyjątkowych osiągnięć na niwie nauki. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

About Author: