III Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI 14-15.11.2023r.

Dyrektor Zakładu mgr Paweł Drzażdżewski oraz Z-ca Dyrektora dr inż. Kamila Kłos reprezentowali Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka IZ PIB na konferencji realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka planuje kolejne przedsięwzięcia i udział w naborze w ramach działania ” Współpraca 2023-2027″ z projektem inwestycyjnym opartym o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi Grupami Operacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Wartością dodaną spotkania jest upowszechnianie rezultatów projektów zarówno tych już zakończonych, jak i będących w trakcie realizacji. Poza prezentacją Grup Operacyjnych, sieciowaniem kontaktów, w programie wydarzenia przewidziana jest m.in. prelekcja przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy przedstawią założenia Interwencji 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

About Author: