III Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego 21.11.2023 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był organizatorem III Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie to możliwość poznania innowacji opracowanych przez grupy realizujące swoje projekty w ramach działania Współpraca, konsultacja pomysłów z brokerem innowacji, zapoznanie się z procedurą patentowania oraz z warunkami uczestnictwa w kolejnych naborach.

Mieliśmy przyjemność zaprezentować projekt naszego Konsorcjum „PolskaZdrowąGęś” z innowacyjnym systemem rozproszonej wentylacji rewersyjnej. Przedstawione zostały również główne wytyczne kolejnych naborów w nowym okresie programowania, w którym zamierzamy aplikować z naszym nowym wnioskiem.

About Author: