Gęś lubi wieś – promocja gęsiny w Agrobiznes TVP

Agrobiznes TVP Informacje Rolnicze – Promocja gęsiny jako mięsa o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych i smakowych w połączeniu z warsztatami edukacyjno – kulinarnymi organizowanymi przez Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Popularyzacja gęsiny wśród: dzieci i młodzieży, Kół Gospodyń Wiejskich, seniorów, osób aktywnych fizycznie, branży gastronomicznej, sanatoriów i uzdrowisk – to aktualne i przyszłe kierunki działań promocyjno – informacyjnych. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.

Gęś Biała Kołudzka® na Liście Produktów Tradycyjnych, która jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa.

https://agrobiznes.tvp.pl/74793328/ges-lubi-wies
https://agrobiznes.tvp.pl/74793328/ges-lubi-wies

About Author: